Actueel
Agro
Gepubliceerd op 17 augustus 2023

Aanvragen Tegemoetkoming Energiekosten nog tot 2 oktober mogelijk

De Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) biedt een tijdelijke tegemoetkoming voor mkb-ondernemingen (waaronder landbouwondernemingen) waarvan de energiekosten minimaal 7% uitmaken van de totale omzet. De regeling is nog tot 2 oktober 17.00 uur opengesteld voor de periode van 1 november 2022 tot 31 december 2023.

Voorwaarden

Er moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

  • De onderneming, vereniging of stichting voldoet aan de Europese mkb-definitie;
  • De onderneming, vereniging of stichting is in Nederland gevestigd en staat met handelsnaam ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
  • De onderneming, stichting of vereniging is uiterlijk op 31 december 2002 ingeschreven in het handelsregister;
  • Minimaal 7% van de omzet van 2022 bestaat uit energiekosten (energie-intensiteitseis);
  • Er is sprake van een zakelijk energiecontract (contract op naam van de onderneming, vereniging of stichting);
  • Er is geen sprake van een vast energiecontract waarin lagere leveringstarieven zijn afgesproken dan de drempelprijs van de regeling (€ 1,19 /m3 voor gas en € 0,35/kWh voor elektriciteit). Dit geldt voor contracten met een ingangsdatum van voor 1 november 2022 en een einddatum na 31 december 2023.

Berekening energie-intensiteit

Of aan de energie-intensiteitseis wordt voldaan, wordt berekend op basis van een schatting van het jaarverbruik door de netbeheerder en de zogeheten modelprijs 2022. Deze modelprijs is door het CBS vastgesteld op € 2,41 per m3 gas en € 0,59 per kWh elektriciteit.

Subsidie

Er wordt alleen subsidie verstrekt als de modelprijs van 2023 hoger is dan € 1,19 per m3 gas en € 0,35 per kWh elektriciteit (drempelprijzen). Over de energiekosten boven de drempelprijs wordt 50% subsidie verleend.

Verzuimboete voor bereidwillige ondernemer niet gepast

Gepubliceerd op
10 april 2024
Agro

Regelgeving scheuren grasland

Gepubliceerd op
10 april 2024
Actueel
Agro

Vestigingssteun jonge landbouwers op 3 juni opengesteld

Gepubliceerd op
10 april 2024
Agro