Actueel
Agro
Gepubliceerd op 11 november 2020

Aanvragen vaststelling steun fritesaardappelen, sierteelt en voedingstuinbouw tot 30 november

Fritesaardappeltelers, siertelers en voedingstuinbouwers die steun hebben aangevraagd in verband met de coronamaatregelen kunnen nog tot en met 30 november 2020 een definitieve vaststelling van de steun aanvragen. Deze termijn is met een maand verlengd. De hoogte van de steun bepaalt mede welke bewijsstukken meegezonden moeten worden.

Sierteelt en voedingstuinbouw

Bij de vaststelling moet aangegeven worden hoeveel omzet of brutowinst uiteindelijk in genoemde periode is gemaakt, hoeveel schade daarmee is geleden en of er andere financiële steun is verkregen voor dezelfde schade.

Fritesaardappelen

Bij de vaststelling moeten documenten worden meegestuurd waaruit blijkt hoeveel fritesaardappelen niet zijn geleverd en een certificaat waaruit blijkt dat het gaat om de oogst van consumptieaardappelen van 2019 in Nederland.

Verklaring

Afhankelijk van de hoogte van de steun moet een bepaalde verklaring meegezonden worden. Voor steunaanvragen tot € 25.000 kan volstaan worden met een eigen verklaring. Hiermee verklaart men zich aan de regels te houden en dat de vaststellingsaanvraag naar waarheid is ingevuld. Bij steunaanvragen tussen € 25.000 en € 125.000 moet een derdenverklaring toegevoegd worden. Bij hogere bedragen is een accountantsverklaring noodzakelijk.

Let op! 

Wanneer men denkt recht te hebben op een hoger bedrag dan wat is aangevraagd, kan de aanvraag gewijzigd worden. Daarna vraagt men pas de vaststelling aan. Deze volgorde is belangrijk, omdat de definitieve tegemoetkoming nooit hoger kan zijn dan de aanvraag.

LKV ook na bedrijfsovergang toe te passen

Gepubliceerd op
28 mei 2024
Agro

Werkgever kon gezonde lunchmaaltijden onbelast verstrekken

Gepubliceerd op
27 mei 2024
Agro

Verliezen na aandeelhouderswijziging niet meer aftrekbaar

Gepubliceerd op
26 mei 2024
Agro