Actueel
Agro
Gepubliceerd op 25 juli 2023

Administratie diergeneesmiddelen door veehouders blijft aandachtspunt

De registratie van het gebruik van diergeneesmiddelen door veehouders blijft een aandachtspunt. Dat blijkt uit inspecties die de NVWA in 2022 heeft uitgevoerd. Van de 287 inspecties waren er 210 niet akkoord. Tijdens de inspecties bleek met name de administratieve verplichtingen niet goed nageleefd werden, zoals het juist en volledig invullen van het logboek en het VKI-formulier. De NVWA constateerde onder meer dat regelmatig diergeneesmiddelen met 0 dagen wachttijd niet in het logboek en op het VKI-formulier worden vermeld, terwijl dit wel verplicht is. Wat moet in het logboek worden opgenomen? In het logboek moeten onder meer worden opgenomen: diergeneeskundig voorschrift van de dierenarts, datum behandeling, naam diergeneesmiddel, toegediende hoeveelheid, naam en adres leverancier, aankoopbewijzen, identificatie behandeld dier of groep dieren, wachttijd (ook bij 0 dagen) en duur van de behandeling. Welke diergeneesmiddelen moeten vermeld worden op het VKI-formulier? Op het VKI-formulier moeten alle geregistreerde diergeneesmiddelen vermeldt worden die voor een dier of een koppel dieren gebruikt zijn. Dit zijn alle diergeneesmiddelen met een wachttermijn, óók die met een wachttermijn van 0 dagen. Naast antibiotica zijn dit bijvoorbeeld ook ontwormingsmiddelen, middelen tegen ectoparasieten, pijnstillers en ontstekingsremmers, vitamines en mineralen, diergeneesmiddelen zonder wachttijd, diergeneesmiddelen met de status ‘vrij’ en homeopathische diergeneesmiddelen. Wat zijn de gevolgen? Als een dier op het slachthuis wordt afgeleverd met een onjuist of onvolledig VKI-formulier, kan het dier worden geweigerd voor de slacht. Daarnaast kan het vinden van een spuitplek in het karkas zonder uitleg over medicijngebruik op het VKI leiden tot nader onderzoek en eventueel afkeuring van het vlees. Ook deze onderzoekskosten kan het slachthuis bij de houder in rekening brengen.

Bovendien kan de NVWA een inspectie uitvoeren bij de veehouder. Afhankelijk of en welke overtredingen er op de veehouderij worden geconstateerd kunnen er naast waarschuwingen ook boetes worden opgelegd. De boetebedragen lopen al snel in de duizenden euro’s. Dit kan een houder gemakkelijk voorkomen door het diergeneesmiddelengebruik goed te administreren en juist op het VKI-formulier te vermelden.

telt® Tafelvoetbaltoernooi

Gepubliceerd op
20 juni 2024
Nieuws
Agro

Forse stijging pachtnormen per 1 juli 2024

Gepubliceerd op
20 juni 2024
Agro

Wederom uitstel startdatum eco-activiteit weiden melkkoeien

Gepubliceerd op
20 juni 2024
Agro