Kennisbank
Gepubliceerd op 15 januari 2024

Advies van de accountant: grip op liquiditeit

Voortdurend zicht én grip houden op de liquiditeitspositie van uw onderneming. Het is cruciaal in deze tijd. Veel ondernemingen maken nu nog gebruik van uitstel van betalingen aan de Belastingdienst om zo de belastingschulden die ontstaan zijn in tijdens de coronacrisis terug te betalen. Ook hebben veel ondernemers last van de stijgende prijzen en lonen en kunnen deze maar beperkt doorbelasten. Maar wat zijn de effecten van deze situaties over een lange termijn? Accountantskantoor telt® weet raad.

Accountant zegt ‘regeren is vooruitzien’

Laat u niet verrassen en start tijdig met het in kaart brengen van uw liquiditeitspositie. Kijk kritisch naar uw verwachtingen voor de komende maanden. Welke opbrengsten en welke uitgaven komen eraan? Denk aan de volgende verwachte inkomsten en uitgaven, die van invloed zijn op uw cashflow:

 • salarissen
 • privé-opnamen
 • belastingen (privé en zakelijk)
 • aflossingen
 • investeringen
 • omzetdaling vanwege vakantieperiodes
 • liquiditeitstekorten

Liquiditeitspositie op peil houden: advies van accountantskantoor telt®

Is de conclusie dat uw liquiditeitspositie onder druk komt te staan? Advies van accountantskantoor telt® is om tijdig actie te ondernemen. Vaak is er nog veel mogelijk om uw onderneming te voorzien van de nodige middelen, om zo voor een korte of langere periode uw liquiditeitspositie op peil te houden. Mogelijke oplossingen zijn:

 • Het treffen van een betalingsregeling
 • Factoring
 • Subsidies
 • Verhoging rekening-courant
 • Financiering bij een bank of via crowdfunding
 • Goed debiteurenbeheer
 • Bedrijfsoptimalisatie

Liquiditeitsprognose en bedrijfsadvies

Zorg tijdig dat uw financiële huishouden op orde is. Zo voorkomt u betalingsproblemen in de toekomst en kunt u profiteren van de toekomstige economische groei. Als uw partner in ondernemen helpen wij u graag als u vragen heeft over uw liquiditeitspositie. De accountant stelt bijvoorbeeld een liquiditeitsprognose op, beoordeelt mogelijke kostenverlagingen, adviseert over objectfinanciering en stuurt bij voor de bouw aan een toekomstbestendig bedrijf.

Nieuw: rapportageverplichting woon-werkverkeer

Gepubliceerd op
9 juli 2024

Renteloze leningen tussen partners: wat u moet weten

Gepubliceerd op
8 juli 2024

Mogelijk salarisgrens voor opnemen concurrentiebeding

Gepubliceerd op
8 juli 2024