Actueel
Fiscaal
Gepubliceerd op 12 december 2018

Agiostorting vóór peildatum behoorde tot box 3-vermogen

Als een vermogensbezitter vóór de jaarwisseling een bedrag als agiostorting overboekt naar een derdenrekening van de notaris, die dit bedrag vervolgens in het nieuwe jaar overmaakt naar de opgerichte bv, dan hoort het bedrag van de agiostorting op de peildatum van 1 januari tot het box 3-vermogen, zo heeft Hof ’s-Hertogenbosch bepaald.

In deze zaak had een agrariër in 2010 zijn boerderij verkocht, waarna hij de bijbehorende grond – die hij had aangehouden – had verpacht aan een derde. De feitelijke pacht werd vóór 1 januari 2013 beëindigd en op 28 december 2012 stelde de man de landbouwgrond ter beschikking aan een bv in oprichting die vervolgens op 31 december 2012 daadwerkelijk werd opgericht. Daarnaast stortte de man een bedrag van € 1,5 miljoen als agiostorting op de derdenrekening van de notaris, die dit bedrag op 21 januari 2013 overmaakte naar de bankrekening van de nieuw opgerichte bv.Het hof oordeelde dat de agiostorting het vermogen van de agrariër op de peildatum van 1 januari 2013 nog niet had verlaten. Er was namelijk geen sprake van een verplichting om agio te storten, aangezien hierover niets was opgenomen in de oprichtingsakte, de statuten van de bv of een overeenkomst. De agrariër had het bedrag van de agiostorting weliswaar overgeboekt naar de derdenrekening van de notaris, maar dit leidde er niet toe dat deze gelden het vermogen van de man daadwerkelijk hadden verlaten. Daarom behoorde het bedrag van de storting per 1 januari 2013 tot het box 3-vermogen.De landbouwgronden behoorde op 1 januari 2013 niet tot het box 3-vermogen, omdat de agrariër al voor de genoemde datum een overeenkomst was aangegaan met de bv i.o. en dat hierbij de grond ter beschikking werd gesteld.

Bron: Hof Den Bosch 31-08-2018 (publ. 6-11-2018)

Rechtbank: voormalige bedrijfswoning terecht omgezet naar plattelandswoning

Gepubliceerd op
16 mei 2024
Fiscaal

Geen winstuitdeling door gebrek aan bevoordelingsoogmerk

Gepubliceerd op
15 mei 2024
Fiscaal

Rechtbank verbiedt gebruik gewasbeschermingsmiddelen door lelieteler

Gepubliceerd op
15 mei 2024
Fiscaal