Actueel
Fiscaal
Gepubliceerd op 15 september 2023

Belangrijke wijziging voor Gebruikers van Gegevensportaal (uitbetalingen aan derden)

De Belastingdienst heeft de wijze waarop gebruikers kunnen inloggen op het gegevensportaal Uitbetaalde Bedragen aan Derden (UBD) veranderd. Deze veranderingen hebben betrekking op de manier waarop u inlogt op het portaal en vereisen actie van alle betrokkenen.

Vanaf 1 april 2024 zal het huidige inlogproces met gebruikersnaam, wachtwoord en sms-controle niet meer beschikbaar zijn. In plaats daarvan moeten gebruikers inloggen met eHerkenning en DigiD. Dit is een cruciale stap om de beveiliging van het portaal te verbeteren en ervoor te zorgen dat alle gegevens veilig worden behandeld.

Om ervoor te zorgen dat u tijdig bent voorbereid op deze veranderingen, zijn hier de acties die u moet ondernemen:

  1. Aanvragen van eHerkenning: Als uw organisatie een rechtspersoon is, zoals een maatschap, bv, vof of nv, dan moet u eHerkenning aanvragen. Dit is vergelijkbaar met DigiD, maar speciaal ontworpen voor organisaties. U kunt dit aanvragen bij een van de zes erkende leveranciers van eHerkenning. Zorg ervoor dat u minimaal betrouwbaarheidsniveau 3 (EH3) selecteert en de dienst ‘Gegevensaanlevering uitbetaalde bedragen aan derden’ aanvinkt. Wacht niet tot het laatste moment, want aanvullende controles kunnen nodig zijn.
  1. Gebruik van bestaande eHerkenning: Als uw organisatie al eHerkenning gebruikt voor andere zaken, hoeft u geen nieuwe aan te schaffen. Zorg er wel voor dat u de dienst ‘Gegevensaanlevering uitbetaalde bedragen aan derden’ selecteert bij uw bestaande eHerkenning.
  1. DigiD voor eenmanszaken, zzp’ers en particulieren: Als u een eenmanszaak heeft, zzp’er bent of als particulier gegevens namens uzelf verstrekt, kunt u inloggen met DigiD. Zorg ervoor dat u de DigiD-app downloadt of sms-controle activeert in Mijn DigiD.
  1. Toestemming voor tussenpersonen: Als u een tussenpersoon heeft die namens u gegevens verstrekt, zoals een fiscaal dienstverlener of administratiekantoor, moeten zij ook overstappen naar eHerkenning. U hoeft geen eigen eHerkenning aan te schaffen, maar u moet wel toestemming geven aan uw tussenpersoon en hen vragen om een ‘ketenmachtiging’ te regelen.

Als u nog geen eHerkenning hebt of u wilt het betrouwbaarheidsniveau verhogen, onderneem dan tijdig actie. In sommige gevallen dienen er extra controles te worden uitgevoerd en dit kan enkele dagen in beslag nemen. Het niet tijdig aanleveren van de Uitbetaalde bedragen aan Derden kan leiden tot een boete.

Verhuur woningen meer dan normaal vermogensbeheer

Gepubliceerd op
25 februari 2024
Fiscaal

Wijzigen verdeling opbrengsten eigen woning nog mogelijk

Gepubliceerd op
21 februari 2024
Fiscaal

Hoger budget voor eco-regeling 2023

Gepubliceerd op
21 februari 2024
Fiscaal