Actueel
Fiscaal
Gepubliceerd op 9 juni 2021

Belastingschulden aflossen in verband met de coronacrisis

telt® wijst u graag op de de verlengde steunmaatregelen van de overheid, waarbij uitstel van betaling en versoepelingen voor veel ondernemers goed nieuws zijn. Zo mogen ondernemers later beginnen met het aflossen van hun belastingschulden en hier ook langer over doen. Dat heeft het kabinet op 27 mei bekendgemaakt in de Kamerbrief met het aangepaste steun- en herstelpakket. Hebt u vragen over onderstaande maatregelen of kunnen wij iets voor u betekenen bij een saneringsaanvraag? Wij helpen u graag verder.

Startdatum aflossing belastingschulden uitgesteld

Vanaf 1 oktober 2022 moeten ondernemers met belastingschulden starten met het betalen hiervan. De startdatum is hiermee exact een jaar uitgesteld. Op deze manier krijgen ondernemers extra tijd om te herstellen van de crisis. De gedachte is dat ondernemers 15 maanden extra de tijd hebben voor ze starten met het aflossen van de opgebouwde belastingschulden, gerekend vanaf 1 juli 2021. Let er wel op dat per 1 juli 2021 het bijzonder uitstel van betaling eindigt en de (nieuwe) betalingsverplichtingen tijdig moeten worden nagekomen.

Verhoging invorderingsrente

Ook de invorderingsrente zal stapsgewijs worden verhoogd. Tot en met 31 december 2021 is het invorderingspercentage 0,01%. Op 1 januari 2022 zal het percentage van de invorderingsrente 1% bedragen, op 1 juli 2022 wordt dit verhoogd naar 2%, waarna het percentage stapsgewijs omhoog zal gaan tot 4% op 1 januari 2024.

Betalingstermijn van 5 jaar

De termijn, waarbinnen de belastingschulden moeten worden afgelost, is verlengd van 3 naar 5 jaar. De maandelijkse bedragen van de betalingsregeling worden hierdoor lager en er is meer financiële ruimte voor de onderneming om een buffer op te bouwen of om investeringen te doen. De laatste aflossing hoeft daarmee pas in 2027 te worden gedaan.

Voorstel betalingsregeling uitgesteld

Aanvankelijk zou de Belastingdienst uiterlijk 31 september 2021 alle ondernemers een brief sturen met een voorstel voor een betalingsregeling voor de openstaande belastingschulden. Dit is met de verlenging van de steunmaatregelen verschoven naar 31 september 2022.

Saneringsbeleid versoepeld

In de Kamerbrief van 21 januari 2021 heeft het kabinet aangekondigd dat als een ondernemer de opgebouwde belastingschuld niet binnen de termijn van de betalingsregeling volledig kan aflossen, een saneringsverzoek kan worden ingediend bij de Belastingdienst. Het uitgangspunt is dat wordt gewogen of de ruime terugbetalingsverplichting niet al voldoende ruimte biedt.

De Belastingdienst zal de verzoeken met welwillende blik bekijken. Dat betekent dat de Belastingdienst bij twijfel een verzoek zal toekennen. Daarbij geldt wel het volgende:

1.   De Belastingdienst zal de levensvatbaarheid van het bedrijf aannemen als deskundige derden daarover al positief hebben geoordeeld. Denk hierbij aan een accountant of een bank.

2.   Als de ondernemer financiële middelen de afgelopen periode niet heeft gebruikt voor het voldoen van belastingschulden, zal dat geen reden meer zal zijn voor afwijzing van het verzoek, behalve in gevallen van kennelijk misbruik.

Concreet beleid op dit vlak laat nog even op zich wachten. Het kabinet onderzoekt momenteel de mogelijkheden van verruiming van het saneringsbeleid van de Belastingdienst, maar ook van andere schuldeisers. Het doel daarvan is om bedrijven die in de kern gezond zijn, maar door de coronacrisis belastingschulden hebben opgebouwd, weer perspectief te bieden.

Bron: FiscaalTotaal

Fiscus gaat lichtvaardig om met waarheid: € 80.000 PKV

Gepubliceerd op
22 april 2024
Fiscaal

Geen belastingrente over periode na spontaan betalen aanslag

Gepubliceerd op
21 april 2024
Fiscaal

Openstelling subsidieregeling emissieloze bedrijfsauto’s vanaf 23 april 2024

Gepubliceerd op
21 april 2024
Fiscaal