Actueel
Fiscaal
Gepubliceerd op 6 november 2023

Belastingvoordeel behalen? Nú is het moment. 5 tips

Nu het einde van het jaar nadert, is weer de tijd aangebroken om te bekijken welk belastingvoordeel u nog dit jaar kunt behalen. We zetten een aantal tips voor u op een rij om uw winst te optimaliseren en belasting te minimaliseren.

Een aantal van onze tips zijn gebaseerd op de wetsvoorstellen in het kader van het pakket Belastingplan 2024. In december 2023 wordt er gestemd in de Eerste Kamer over deze maatregelen en kunnen er dus nog wijzigingen optreden. Uiteraard houden wij dit nadrukkelijk voor u in de gaten en informeren u indien nodig.

#Tip 1: Energiezuinig investeren? Doe het nog dit jaar

Bent u van plan om energiezuinig te investeren? Doe dit indien mogelijk nog in 2023. De energie-investeringsaftrek, EIA, wordt namelijk in 2024 verlaagd van 45,5 naar 40%. Let wel op effecten die als gevolg van uw investeringen kunnen optreden, zoals de invloed op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek en op de hoogte van uw winst. We rekenen graag met u mee welke investering voor u resulteert in de optimale fiscale situatie.

#Tip 2: Beïnvloed eventueel de hoogte van uw winst (IB-ondernemer)

Ligt uw winst in lijn met de verwachtingen? In deze fase van het jaar hebt u daar meer duidelijkheid over. Overschrijdt u nét een grens van een hoger belastingtarief? Wellicht is het interessant om uw winst te verlagen door geplande investeringen of kosten naar voren te halen. Hierbij is het goed om rekening te houden met de invloed die dit heeft op uw totale kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.

Het tegenovergestelde kan ook gelden: het kan lucratief zijn om uw winst te verhogen, bij de verwachting in 2023 in een lager tarief te vallen dan in 2024. De mkb-winstvrijstelling wordt volgend jaar verlaagd van 14 naar 13,31%, wat hier zeker een rol in speelt. Ook goed is het om rekening te houden met de invloed van inkomensafhankelijke heffingskortingen op de belasting die u moet betalen. Vraag een nieuwe voorlopige aanslag aan indien uw winst afwijkt van de verwachtingen. U voorkomt de hoge belastingrente (per 1 januari 2024 is de verwachte belastingrente 7,5% voor de inkomstenbelasting) en verlaagt bovendien uw vermogen in box 3. Overweegt u het positief dan wel negatief beïnvloeden van uw winst? Voorkom vervelende verrassingen en laat ons vooraf het effect voor u berekenen.

#Tip 3: Meewerkende partner? Kies de gunstigste manier van belonen

Werkt uw partner mee in uw bedrijf zonder bij u in loondienst te zijn, dan kan het voordelig zijn om hier fiscaal rekening mee te houden. De meewerkaftrek is een percentage van de winst, afhankelijk is van het aantal meegewerkte uren is dan een mogelijke keuze. Een andere optie is de arbeidsbeloning, waarvoor bepaalde eisen gelden: het minimale bedrag in een jaar moet hiervoor € 5.000 te bedragen en het uurloon dient reëel te zijn voor de verrichte werkzaamheden. Voor deze inkomsten heeft uw partner zelfstandig belastingplicht. Hebt u een meewerkende partner? We rekenen graag met u mee voor de gunstigste oplossing.

#Tip 4: Maak gebruik van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Als ondernemer hebt u bij kleine investeringen recht op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Voorwaarden voor de KIA zijn onder meer:

  • het minimum investeringsbedrag, dat voor 2023 is vastgesteld op € 2.601;
  • u ontvangt de KIA alleen voor investeringsgoederen waarop afschrijving van toepassing is;
  • de kosten voor het bedrijfsmiddel dienen minimaal € 450 te bedragen.


Investeert u dus in 2023 in totaal minstens voor € 2.601 aan bedrijfsmiddelen met kosten van minimaal € 450 per stuk, dan hebt u recht op de KIA.  Bereiken uw investeringen de minimumgrens van € 2.601 nét niet? Een voorgenomen investering iets vervroegen kan ervoor zorgen dat u toch voor de KIA in aanmerking komt. Een aantal zaken om rekening mee te houden als u gebruik wilt maken van de KIA:

  1. Het moment waarop u de investeringsverplichting aangaat. Het percentage aan aftrek is in 2023 het hoogst bij een totaal aan verplichtingen tussen € 2.600 en € 63.716. Tussen € 63.716 en € 117.991 is de KIA een vast bedrag: € 17.841. Uw investeringsverplichtingen plannen en indien mogelijk spreiden is vaak fiscaal gunstig. 
  2. U dient het bedrijfsmiddel in 2023 in gebruik te nemen óf voldoende aan te betalen, namelijk minimaal 25% van een nog niet in gebruik genomen investering binnen 12 maanden na het aangaan van de verplichting tot aankoop van het bedrijfsmiddel. Doet u dat niet? Dan vervalt de investeringsaftrek. Voor het doen van een aanbetaling geldt wel het advies om risico’s in kaart te brengen, zoals de kans op faillissement van de leverancier.
  3. Hebt u in de periode 2019 – 2023 gebruikgemaakt van de investeringsaftrek en verkoopt u het bedrijfsmiddel of ruilt u het in? De desinvesteringsbijtelling kan dan het gevolg zijn. U moet dan een gedeelte van de aftrek terugbetalen.
  4. Willekeurige afschrijving is mogelijk voor sommige bedrijfsmiddelen die op de Milieulijst staan of investeringen die u als starter doet. Ook bij nog niet in gebruiknemen van het bedrijfsmiddel kan willekeurige afschrijving een optie zijn, met als maximum het door u betaalde bedrag in het jaar van investeren. 
  5. Niet alle bedrijfsmiddelen komen in aanmerking voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Zo zijn bedrijfsmiddelen met een investeringsbedrag van minder dan € 450 uitgesloten, maar ook uitgesloten zijn bijvoorbeeld goodwill, grond, woonhuizen en personenauto’s die niet bestemd zijn voor beroepsvervoer. Ook uitgesloten zijn de investeringen die u voor 70% of meer verhuurt.
  6. Als ondernemer met meerdere ondernemingen hebt u er doorgaans baat bij om de KIA per onderneming te claimen. Dat levert in de meeste gevallen een hogere KIA op.

#Tip 5: Benut uw mogelijkheden binnen de werkkostenregeling (WKR)

Hoeveel vrije ruimte hebt u nog over en kunt u deze nog benutten? Het is niet mogelijk om de vrije ruimte door te schuiven naar het nieuwe jaar. Wellicht kunt u zaken, die toch al op de planning stonden voor in 2024, vergoeden of verstrekken aan werknemers. Houd er rekening mee dat de vrije ruimte in 2023 is verruimd. Dat wordt in 2024 teruggedraaid: de vrije ruimte bedraagt dit jaar 3% tot een loonsom van € 400.000 en volgend jaar nog slechts 1,92%. Daarboven blijft de vrije ruimte 1,18%. Dreigt u dit jaar de vrije ruimte te overschrijden? Overweeg dan het verschaffen van vergoedingen en verstrekkingen uit te stellen tot 2024, mits u dan binnen de vrije ruimte blijft.

Ook met het gebruikelijkheidscriterium dient u rekening te houden om optimaal te profiteren van de WKR. Het gebruikelijkheidscriterium houdt in dat vergoedingen en verstrekkingen niet in de vrije ruimte kunnen worden ondergebracht als deze op zichzelf of vanwege de omvang ongebruikelijk zijn. Wat is de grens voor ‘ongebruikelijk’? Het gaat hier om een afwijking van 30% of meer van wat in vergelijkbare omstandigheden gebruikelijk is. Wat dit criterium wél ruimte voor laat, is dat u niet alleen zakelijke vergoedingen en verstrekkingen in de werkkostenregeling kunt onderbrengen. De doelmatigheidsmarge van € 2.400 per persoon per jaar is daarbij een goed uitgangspunt. U dient alle vergoedingen en verstrekkingen per persoon van het hele jaar bij elkaar op te tellen, voor zover deze in de vrije ruimte vallen. Daaronder vallen zelfs zaken als het kerstpakket.

Als dga kunt u zichzelf een eindejaarsbonus van € 2.400 geven, indien u nog geen andere belaste vergoedingen of verstrekkingen hebt ontvangen. Hetzelfde geldt voor uw partner, indien hij of zij ook op de loonlijst staat. Maar let op: maakt u gebruik van een betalingsregeling in het kader van bijzonder uitstel van betaling voor coronaschulden? In dat geval kan de Belastingdienst een dergelijke extra betaling aanmerken als verboden bonus.

Beloning meewerkende kinderen

Gepubliceerd op
13 juni 2024
Actueel
Fiscaal

Actueel houden perceelregistratie verplicht

Gepubliceerd op
13 juni 2024
Fiscaal

Vordering volgens huwelijkse voorwaarden geen legaat

Gepubliceerd op
12 juni 2024
Fiscaal