Actueel
Agro
Gepubliceerd op 1 maart 2023

Bemestingsplan verplicht voor alle bedrijven met grond

Alle bedrijven met landbouwgrond zijn vanaf dit jaar verplicht een bemestingsplan op te stellen. Dit vloeit voort uit de derogatiebeschikking. Een landbouwer was reeds verplicht de in een kalenderjaar geteelde gewassen en de aan het begin en het eind van het kalenderjaar op het bedrijf aanwezige meststoffen in de administratie te bewaren. In aanvulling op deze bestaande verplichting moet nu voorafgaand aan het bemestingsseizoen een inschatting worden gegeven van het gebruik van meststoffen voor het komende kalenderjaar. Deze gegevens moeten uiterlijk 14 februari in de administratie worden opgenomen. RVO zal hiervoor een format beschikbaar stellen dat ingevuld kan worden. Voor het kalenderjaar 2023 geldt dat het bemestingsplan uiterlijk 15 maart gereed moet zijn.

Fiscus gaat lichtvaardig om met waarheid: € 80.000 PKV

Gepubliceerd op
22 april 2024
Agro

Geen belastingrente over periode na spontaan betalen aanslag

Gepubliceerd op
21 april 2024
Agro

Openstelling subsidieregeling emissieloze bedrijfsauto’s vanaf 23 april 2024

Gepubliceerd op
21 april 2024
Agro