Actueel
Fiscaal
Gepubliceerd op 4 juli 2019

Bent u DGA met een hypotheek in de bv? Dit verandert er voor u

In de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting gaat er het één en ander veranderen. Dit heeft nadelige gevolgen voor de DGA met een eigenwoningfinanciering. Daarom in deze blog de vraag: Is het nog wel voordelig om uw eigen woning te laten financieren in uw eigen bv? Aan de hand van fictieve rekenvoorbeelden bekijken we twee mogelijkheden, namelijk de situatie waarbij de hypotheek van een DGA is verstrekt door de eigen bv en vervolgens een situatie waarbij de woning door een hypotheekverstrekker is gefinancierd.

 

Wijzigingen

Eerst de veranderingen, die de komende jaren gaan plaatsvinden, op een rij:

  • Inkomstenbelasting. De hypotheekrenteaftrek wordt de komende jaren beperkt. Dit jaar bedraagt de hypotheekrenteaftrek maximaal 49%, terwijl de hoogste schijf in de inkomstenbelasting 51,75% bedraagt. Vanaf volgend jaar wordt de maximale hypotheekrenteaftrek met 3% per jaar beperkt. Vanaf 2023 is deze maximale aftrek hierdoor nog slechts 37,05%.
  • Hebt u geen of een kleine hypotheekschuld? Is uw eigenwoningforfait hoger dan uw aftrekbare kosten zoals de hypotheekrenteaftrek? Dan hebt u volgens de Wet Hillen uit 2005 recht op een extra aftrekpost ter grootte van het verschil. Dit voordeel wordt ook afgebouwd. Dus volledig aflossen is niet per se een goed idee.
  • De inkomstenbelasting voor aanmerkelijk belang wordt verhoogd van 25% naar 26,9%.
  • Gelukkig is er ook nog goed nieuws te melden; de vennootschapsbelasting zal stapsgewijs worden verlaagd tot 15% voor winsten tot en met € 200.000 en 20,5% voor de winst vanaf € 200.000 in 2021. De vennootschapsbelasting bedraagt dit jaar nog respectievelijk 19% en 25%.

 

Hypotheek in de bv

Een rekenvoorbeeld van bovenstaande wijzigingen, waarbij de lening is verstrekt door de eigen bv. In de berekening is rekening gehouden met de wijzigingen in het eigenwoningforfait en de aftrekbeperking. Voor de berekening van de inkomstenbelasting is uitgegaan van de nu bekende tarieven en voor 2023 is het belastingtarief van 2021 aangehouden.

Het eigenwoningforfait daalt de komende jaren van 0,70% in 2018 naar 0,65% in 2019 tot 0,45% in 2023. De maximale hypotheekrenteaftrek is voor deze jaren 49,50%; 49% en 37,05%, terwijl de hoogste tarieven in de inkomstenbelasting voor deze jaren 51,95%; 51,75% en 49,50% zijn.

 

Situatie 2018

Situatie 2019

Situatie 2023

WOZ eigen woning € 400.000 € 400.000 € 400.000
Hypotheek (2%)
verstrekt door eigen bv
€ 400.000 € 400.000 € 400.000
Eigenwoningforfait € 2.800 € 2.600 € 1.800
Betaalde hypotheekrente € 8.000 € 8.000 € 8.000
 
Welk effect heeft dit op de belasting?  
Eigenwoningforfait € 1.455 € 1.346 € 891
-/- hypotheekrenteaftrek € 3.960 € 3.920 € 2.964
Maximale teruggave € -2.505 € -2.575 € -2.073
Netto lasten
(betaalde hypotheekrente -/- teruggave inkomstenbelasting)
€ 5.495 € 5.426 € 5.927

De rente van de hypotheekrenteaftrek gaat natuurlijk niet verloren, maar wordt ontvangen in de bv. Welk effect heeft deze ontvangen rente nu en in de toekomst? Hierbij wordt het nadeel berekend door de netto woonlasten te verminderen met het dividend dat uit de bv kan worden gehaald.

 

Situatie 2018

Situatie 2019

Situatie 2023

Ontvangen rente in de bv € 8.000 € 8.000 € 8.000
Vennootschapsbelasting
(25% in 2018 en 2019; 20,5% in 2023)
€ 2.000 € 2.000 € 1.640
Resultaat na belasting € 6.000 € 6.000 € 6.360
 
Lasten dividend  
AB-heffing
(25% in 2018 en 2019; 26,9% in 2023)
€ 1.500 € 1.500 € 1.711
Ontvangen dividend privé € 4.500 € 4.500 € 4.649
 
Maximaal nadeel privé
(netto lasten eigen woning -/- dividend)
€ 995 € 926 € 1.278

 

Hypotheek via hypotheekverstrekker

Maar wat gebeurt er als de eigen woning niet uit de bv wordt gefinancierd, maar door een hypotheekverstrekker? Het ligt voor de hand dat voor de financiering hetzelfde rentepercentage van 2% wordt gehanteerd. Het vermogen dat dan in de bv zit, kunt u ook investeren in bijvoorbeeld crowdfunding, de aanschaf van een vakantiewoning, aandelen of effecten. Bij een gemiddeld rendement van 4% op uw belegging behaalt u dan het volgende resultaat.

 

Huidige situatie

Situatie 2023

WOZ eigen woning € 400.000 € 400.000
Hypotheek (2%)
verstrekt door hypotheekverstrekker
€ 400.000 € 400.000
Eigenwoningforfait € 2.800 € 1.800
Betaalde hypotheekrente € 8.000 € 8.000
 
Welk effect heeft dit op de belasting?  
Eigenwoningforfait € 1.455 € 891
-/- hypotheekrenteaftrek € 3.960 € 2.964
Maximale teruggave € -2.505 € -2.073
Maximaal nadeel privé
(netto lasten eigen woning -/- dividend)
€ 5.495 € 5.927

Zoals uit bovenstaande tabel blijkt, maakt het voor de inkomstenbelasting geen verschil of u de hypotheek vanuit de eigen bv verstrekt of dat u de eigen woning extern laat financieren. Het voordeel is te behalen als u het (vrijgekomen) vermogen in de bv gaat gebruiken om te investeren of beleggen.

De huidige situatie geeft weer wanneer u uw eigen woning financiert vanuit de eigen bv. Bij de situatie 2023 hebben we gerekend dat u in de komende jaren uw woning gaat herfinancieren en u uw vermogen op een andere manier investeert.

 

Huidige situatie

Situatie 2023

Ontvangen rente in de bv € 8.000 € 16.000
Vennootschapsbelasting
(25% in 2018 en 2019; 20,5% in 2023)
€ 2.000 € 3.280
Resultaat na belasting € 6.000 € 12.720
 
Lasten dividend  
AB-heffing
(25% in 2018 en 2019; 26,9% in 2023)
€ 1.500 € 3.422
Ontvangen dividend privé € 4.500 € 9.298
 
Maximaal nadeel privé
(netto lasten eigen woning -/- dividend)
€ 995 € – 3.371

In 2023 is het verschil tussen beleggen in de bv en het financieren van uw eigen woning bijna € 4.400 voordeliger.

Beschikt u privé over voldoende middelen, dan kan het ook interessant zijn om uw privévermogen aan te wenden om de financiering af te lossen. Met de oplopende vermogensrendementsheffing die oploopt tot een effectieve belastingdruk van maar liefst 1,68% en de huidige lage rentestand, kan het zijn dat u uw vermogen jaarlijks ziet krimpen. De Belastingdienst rekent namelijk met een fictief rendement van maximaal 5,6% in 2019.

 

Conclusie

Bovenstaande voorbeelden zijn uiteraard enkel bedoeld om u tot denken te zetten. Het idee dat het financieren van uw eigen woning vanuit de bv altijd voordelig is, is dus inmiddels achterhaald. Het is daarom interessant om uw huidige eigenwoningfinanciering in de eigen bv tegen het licht te houden en te vergelijken met rendementen die u met vermogen uit de bv elders zou kunnen behalen. Bent u geïnteresseerd geraakt in de mogelijkheden voor uw persoonlijke situatie? Neemt u dan gerust contact met mij of met één van mijn collega’s op om hierover te sparren.

Vincent van Veldhuizen, partner telt®

Nieuw: rapportageverplichting woon-werkverkeer

Gepubliceerd op
9 juli 2024
Fiscaal

Renteloze leningen tussen partners: wat u moet weten

Gepubliceerd op
8 juli 2024
Fiscaal

Mogelijk salarisgrens voor opnemen concurrentiebeding

Gepubliceerd op
8 juli 2024
Fiscaal