Actueel
Agro
Gepubliceerd op 20 augustus 2019

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden kan worden voldaan.

Wanneer is er sprake van overmacht?

Met overmacht wordt bedoeld extreme omstandigheden die niet kunnen worden voorspeld of voorkomen. Dit kan extreem weer zijn, zoals langdurige droogte of heftige regenval, of ziekte bij de dieren of gewassen. Maar ook overlijden of een onverwachte onteigening.

Droogte 2019

Het is dit jaar wederom erg droog in Nederland. Wanneer men daardoor niet aan de voorwaarden kan voldoen voor de uitbetaling van betalingsrechten, vergroeningsbetaling, extra betaling jonge landbouwers, graasdierpremie of agrarisch natuurbeheer (ANLb of SNL), kan een beroep op overmacht worden gedaan. RVO kijkt bij de beoordeling naar het neerslagtekort volgens de KNMI-gegevens. Voor zand- en lössgronden wordt uitgegaan van een neerslagtekort van minimaal 250 millimeter, bij de andere grondsoorten van minimaal 300 millimeter. Het gaat om tekorten vanaf 1 april 2019.

Melding beroep op overmacht

De melding moet binnen vijftien werkdagen na het moment dat dit mogelijk was ingediend worden bij RVO. Bijvoorbeeld binnen vijftien dagen na een storm.

Verklaring overbruggingskrediet

Men kan ook een verklaring bij RVO aanvragen, waarmee men vervolgens bij de bank een overbruggingskrediet kan aanvragen.

Mee-beregenen aardappelpercelen verboden

Gepubliceerd op
23 mei 2024
Agro

Kort na vijfjaarstermijn ontvangen verzoek niet-ontvankelijk

Gepubliceerd op
22 mei 2024
Agro

Schadevergoeding wegens concurrentie na verkoop is belast

Gepubliceerd op
21 mei 2024
Agro