Actueel
Gepubliceerd op 18 september 2023

Bij misbruik van recht btw verschuldigd over verkapt dividend

Volgens Rechtbank Noord-Holland is sprake van misbruik van recht bij verkoop van een auto door een vennootschap tegen een te lage waarde aan de dga. Daarom is de vennootschap btw verschuldigd over het in aanmerking genomen verkapte dividend.

Een vennootschap die deel uitmaakt van een fiscale eenheid omzetbelasting, koopt op 29 augustus 2014 in Duitsland een auto voor € 48.319. Ook heeft de vennootschap schade laten herstellen aan de auto voor € 22.903. Op 6 januari 2015 verkoopt de vennootschap de auto aan haar dga voor in totaal € 15.000. Dit bedrag is de rest-bpm van € 14.053, een netto bedrag van € 783 en € 164 btw. Ten aanzien van deze verkoop is € 60.000 verkapt dividend in aanmerking genomen. De Belastingdienst legt een naheffingsaanslag omzetbelasting op en een vergrijpboete.Bij Rechtbank Noord-Holland is in geschil of btw verschuldigd is over het verkapte dividend en of de vergrijpboete terecht is opgelegd. De rechtbank is het niet eens met de inspecteur en is van oordeel dat voor de btw alleen moet worden uitgegaan van het factuurbedrag. Ook al is dat bedrag gezien de waarde van de auto ongebruikelijk laag. De rechtbank is het wel met de inspecteur eens dat sprake is van misbruik van recht. De vennootschap heeft de auto slechts zeer kort zakelijk gebruikt en daarna verkocht aan de dga. De auto is voor een kunstmatig lage prijs overgedragen aan de dga met geen ander doel dan een belastingvoordeel te verkrijgen. Daarbij speelt ook mee dat de vennootschap in het verleden telkens kostbare auto’s kocht en die voor € 15.000 aan de dga heeft verkocht.Bij misbruik van recht moeten de transacties worden geherdefinieerd zodanig dat de situatie hersteld wordt zoals die zou zijn geweest zonder die transacties. De rechtbank rekent daarom de verkapte dividenduitkering ook tot hetgeen de dga daadwerkelijk heeft opgeofferd om de auto te krijgen. De rechtbank acht het niet relevant dat Nederland art. 80 van de Btw-richtlijn niet heeft geïmplementeerd.De inspecteur heeft tijdens de zitting aangegeven dat sprake is van een pleitbaar standpunt. De rechtbank vernietigt daarom de vergrijpboete.

Bron: Rb. Noord-Holland 12-07-2023 (gepubl. 06-09-2023)

Nieuw: rapportageverplichting woon-werkverkeer

Gepubliceerd op
9 juli 2024

Renteloze leningen tussen partners: wat u moet weten

Gepubliceerd op
8 juli 2024

Mogelijk salarisgrens voor opnemen concurrentiebeding

Gepubliceerd op
8 juli 2024