Actueel
Agro
Gepubliceerd op 21 oktober 2021

Bijhouden gewasbeschermingsmonitor bij inzet gewasbeschermingsmiddelen

Wie een gewasbeschermingsmiddel voor profes­sio­neel gebruik inzet, moet gedurende het teeltseizoen een gewasbeschermings­monitor bijhouden. Deze moet binnen twee maanden na de teelt worden afge­rond. In de gewasbeschermingsmonitor moeten de daad­werkelijk getroffen maatregelen gedurende het teelt­seizoen worden bijgehouden, zoals teeltfrequentie, voorvrucht, rassenkeuze, mechanische onkruidbe­strijding en gebruikte gewasbeschermingsmiddelen. Op basis hiervan kan de teler zijn beslissingen over de te nemen maatregelen in het komende jaar beter on­der­bouwen.

De teler is vrij in de administratieve inrichting van de monitor. Het bewaren van perceelgegevens, afleve­ringsbonnen van zaad- en pootgoed en facturen van loonwerkzaamheden is al een vorm van administratie. Het niet voldoen aan deze verplichting kan leiden tot een bestuurlijke boete van € 500 op grond van de Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden.

Beloning meewerkende kinderen

Gepubliceerd op
13 juni 2024
Actueel
Agro

Actueel houden perceelregistratie verplicht

Gepubliceerd op
13 juni 2024
Agro

Vordering volgens huwelijkse voorwaarden geen legaat

Gepubliceerd op
12 juni 2024
Agro