Nieuws
Gepubliceerd op 5 november 2021

Bijtelling elektrische auto en andere belastingbesparingstips

Het eind van het jaar is weer in zicht. Als uw partner in ondernemen voorzien we u in deze periode altijd graag van een flinke lijst nuttige tips. Zo profiteert u optimaal van fiscale faciliteiten en veranderde wet- en regelgeving.

#Tip 1: Bijtelling elektrische auto

Hebt u plannen om zakelijk een elektrische auto aan te schaffen? Overweeg dan om dat nog dit jaar te doen. In 2022 wordt de bijtelling namelijk verhoogd naar 16%. Het bijtellingspercentage voor elektrische auto’s bedraagt in 2021 nog 12%. Dit lagere tarief (normaal tarief bijtelling bedraagt 22%) geldt in 2021 nog voor de cataloguswaarde tot € 40.000. In 2022 wordt deze grens verlaagd naar € 35.000. Voor de cataloguswaarde boven deze grens geldt het reguliere bijtellingspercentage van 22%. Ook kunt u dit jaar nog profiteren van de milieu-investeringsaftrek tot een maximale catalogusprijs van € 40.000.

Let op datum overschrijven kenteken

Om nog gebruik te maken van het lage bijtellingspercentage, is de datum waarop de auto op kenteken is gezet leidend. Heeft de auto, die u op het oog hebt, een lange levertijd? Dan komt u mogelijk niet meer in aanmerking voor het lagere bijtellingspercentage. Het kan u veel voordeel opleveren om dit goed af te stemmen met uw autoleverancier.

#Tip 2: Profiteer nog dit jaar van de investeringsaftrek

Zit-stabureaus. Ze gaan als warme broodjes over de toonbank, in verband met het vele thuiswerken. Hebt u er dit jaar ook één aangeschaft? Of hebt u misschien een duurdere telefoon gekocht, of andere investeringen gedaan? Wellicht komt u in aanmerking voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Check snel of u de grens al heeft bereikt, of dat er toch nog een kleine investering nodig is.

Rekenvoorbeeld investeringsaftrek
U komt in 2021 in aanmerking voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, als u een bedrag tussen 2.401 en 328.721 euro investeert in bedrijfsmiddelen voor uw onderneming. De bedragen zijn exclusief btw. Stel, u hebt de volgende investeringen gedaan: een zit-stabureau van 1000 euro en een mobiele telefoon van 800 euro. In totaal hebt u dus 1800 euro geïnvesteerd, een bedrag dat te klein is voor de aftrek. Bent u van plan om over enige tijd nóg een investering te doen, dan kan het slim zijn om die naar voren te halen. U bent bijvoorbeeld van plan om in 2022 een nieuwe computer met een waarde van 900 euro aan te schaffen, dan kunt u dat beter nú doen. Het investeringsbedrag zou dan uitkomen op 2700 euro, binnen de grenzen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Zo mag u 28 procent van dit bedrag aftrekken, wat u een meevaller van 756 euro oplevert. De computer hebt u zo grotendeels voor niets!

Tabel kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2021

InvesteringKleinschaligheidsinvesteringsaftrek
tot € 2.4000%
€ 2.401 t/m € 59.17028% van het investeringsbedrag
€ 59.171 t/m € 109.574€ 16.568
€ 109.575 t/m € 328.721€ 16.568 verminderd met 7,56% van het deel
van het investeringsbedrag boven de € 109.574
meer dan € 328.7210%

#Tip 3: Profiteer nu van de Werkkostenregeling 2021

Het eind van het jaar is een goed moment om ook eens in kaart te brengen hoe u ervoor staat met de werkkostenregeling. Hoeveel vrije ruimte hebt u nog voor de resterende periode van 2021? Misschien wilt u uw personeel aan het eind van het jaar een kerstpakket geven, of belonen met een eindejaarsbonus vanwege het werk dat zij verzet hebben. Maar als u de vrije ruimte al grotendeels hebt benut, kan dit zomaar een heel duur cadeautje worden. Over een overschrijding van de vrije ruimte betaalt u namelijk maar liefst 80% belasting.

Uitgaven doorschuiven kan lonen
In 2021 bedraagt de vrije ruimte 3% van de totale loonsom tot en met 400.000 euro. Over het meerdere van uw fiscale loon bedraagt de vrije ruimte 1,18%. Hebt u de vrije ruimte van 2021 al (grotendeels) opgemaakt, dan kan het lonend zijn om bepaalde uitgaven naar januari door te schuiven. Zo wordt bijvoorbeeld het cadeautje toch nog betaalbaar! Per 1 januari 2022 zal de vrije ruimte van de totale loonsom tot en met 400.000 euro worden verlaagd naar 1,7%.

#Tip 4: Wijzigingen vennootschapsbelasting

De vennootschapsbelasting wordt in 2022 wederom gewijzigd. In 2021 geldt nog het lage tarief van 15%, tot een belastbaar resultaat van € 245.000. In 2022 wordt deze grens verhoogd naar € 395.000. Het hoge tarief bedraagt op dit moment 25%, in 2022 wordt dit 25,8%.

Verwacht u in 2022 grote uitgaven door bijvoorbeeld een reorganisatie, garantieverplichtingen of een aankomend faillissement van een debiteur? Bekijk dan samen met uw adviseur wat de mogelijkheden zijn om een voorziening te vormen in 2021. Zo kunt u wellicht 2022 optimaal gebruikmaken van het verruimde lage tarief in de vennootschapsbelasting.

Hebt u een fiscale eenheid? Door de uitbreiding van het lage tarief valt het voordeel van een fiscale eenheid wellicht weg. Daarom is het goed om uw fiscale organisatie eens goed tegen het licht te houden. Genoeg redenen om eens met uw fiscaal adviseur om tafel te gaan. De koffie staat klaar!

#Tip 5: Betaal hypotheekrente vooruit

Als extra aflossen van uw hypotheek niet mogelijk is, bekijk dan eens of u uw hypotheekrente vooruit kunt betalen. Met de afbouw van de hypotheekrenteaftrek in de komende jaren kan het voordelig zijn om dit te doen. In 2021 kunt u namelijk nog de hypotheekrente aftrekken tegen maximaal 43%. Volgend jaar bedraagt dit percentage nog maar 40%. Door uw hypotheekrente naar voren te halen, levert dit in bepaalde gevallen een leuk fiscaal voordeel op. Van de Belastingdienst mag u maximaal 6 maanden vooruitbetalen van het volgende jaar. Om dit te kunnen doen, dient u wel vooraf contact op te nemen met uw hypotheekverstrekker. Als er extra kosten in rekening worden gebracht om vooruit te betalen, is het raadzaam om hierin een goede afweging te maken.

#Tip 6: Voorkom een drempel bij giften

Doet u weleens eenmalige giften aan goede doelen? Voor eenmalige giften geldt een drempel. Het bedrag daarboven mag u aftrekken, tot een maximumbedrag. Het drempelbedrag en het maximumbedrag hangen af van uw drempelinkomen. Dat is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek. Het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen, maar minimaal € 60. Wat u meer hebt gegeven, mag u aftrekken, tot een maximumbedrag van 10% van uw drempelinkomen. 

Rekenvoorbeeld drempelbedrag
Uw drempelinkomen is € 27.000. Het drempelbedrag is dan € 270 en het maximumbedrag € 2.700. U geeft € 450 aan eenmalige giften. Uw aftrek is dan € 450 – € 270 = € 180.

Periodieke giften
Doet u jaarlijks een gift? Overweeg dan om uw periodieke gift vast te leggen. U hoeft dan geen drempel aan te houden, u krijgt direct belastingvoordeel.

Een gift telt als periodiek als deze aan drie voorwaarden voldoet, namelijk:

  • Het gaat om jaarlijks hetzelfde bedrag, dat u doneert aan dezelfde instelling of vereniging. Het staat u vrij om uw jaarlijkse gift in één keer of in termijnen te betalen.
  • Het bedrag staat vast voor tenminste vijf jaar op rij.
  • Er is een einddatum verbonden aan uw jaarlijkse gift. Overlijdt u vóór de termijn afloopt, dan moet de jaarlijkse gift stoppen bij uw overlijden.

U mag uw periodieke gift in z’n geheel aftrekken als deze voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Uw gift gaat naar een ANBI (algemeen nut beogende instelling) of naar een vereniging die aan bepaalde voorwaarden voldoet. Check hiervoor de website van de Belastingdienst.
  • U hebt de periodieke gift vastgelegd in een overeenkomst die u door een notaris laat opmaken, of in een overeenkomst die u zelf met de vereniging sluit.
  • U krijgt niets in ruil voor uw periodieke gift.

#Tip 7: Schenkvrijstelling tijdelijk verhoogd

Vanwege de corona-uitbraak is de schenkvrijstelling tijdelijk met € 1.000 verhoogd. De verruimde schenkvrijstelling geldt echter alleen nog in 2021. Voor schenkingen van ouders aan kinderen is de vrijstelling verhoogd van € 5.604 naar € 6.604. Voor schenkingen aan anderen, zoals kleinkinderen of een vriend, bedraagt de schenkvrijstelling in 2021 € 3.244 in plaats van € 2.244.


Ongerealiseerde waardestijging vastgoed belast in box 3

Gepubliceerd op
16 juni 2024

Beloning meewerkende kinderen

Gepubliceerd op
13 juni 2024
Actueel

Actueel houden perceelregistratie verplicht

Gepubliceerd op
13 juni 2024