Actueel
Gepubliceerd op 6 december 2023

Contracten Vion met varkenshouders niet langer eenzijdig gewijzigd

Vion Farming B.V. heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) toegezegd haar contracten met varkenshouders alleen aan te passen als de varkenshouder daarmee akkoord is. Daarmee voldoet Vion aan de regels van de Wet oneerlijke handelspraktijken landbouw en voedselvoorzieningsketen (Wet OHP Landbouw). Deze wet geldt vanaf 1 november 2021 en heeft als doel de onderhandelingsmacht van voedselleveranciers meer in evenwicht te brengen met die van de afnemer. Eerlijke onderhandelingen kunnen ertoe leiden dat de voedselleverancier meer innoveert en investeert, bijvoorbeeld in duurzaamheid. Een van de praktijken die de wet verbiedt is het eenzijdig wijzigen van de leveringsvoorwaarden door de afnemer. Aangepast contract Vion heeft de ACM toegezegd dat zij op korte termijn een aangepast contract voorlegt aan haar varkenshouders. In de nieuwe contracten heeft Vion niet langer de mogelijkheid het contract (eenzijdig) te wijzigen zonder instemming van de varkenshouder. Bovendien kan Vion het prijssysteem alleen in overleg met de varkenshouder aanpassen, behalve in een specifieke situatie onder vooraf duidelijk omschreven voorwaarden en omstandigheden.

Toezeggingsbesluit ter inzage De ACM wil de toezegging verbindend verklaren en zal het onderzoek naar Vion in dat geval stoppen. De ACM legt het conceptbesluit dat de toezegging bindend verklaart ter inzage. Belanghebbenden (in elk geval varkenshouders die aan Vion leveren op basis van het PIG-systeem) kunnen reageren op dit conceptbesluit. Daarna neemt de ACM een definitief besluit. Reageren kan tot en met 20 december 2023 op de volgende wijze:

Per post:

ACM, Directie Mededinging Postbus 16326 2500 BH Den Haag

Per e-mail: ohplandbouw@acm.nl

Fiscus gaat lichtvaardig om met waarheid: € 80.000 PKV

Gepubliceerd op
22 april 2024

Geen belastingrente over periode na spontaan betalen aanslag

Gepubliceerd op
21 april 2024

Openstelling subsidieregeling emissieloze bedrijfsauto’s vanaf 23 april 2024

Gepubliceerd op
21 april 2024