Actueel
Agro
Gepubliceerd op 30 september 2019

Controle en handhaving vanggewas na maïs

Na de teelt van maïs op zand- en lössgrond is het verplicht een vanggewas te telen. Alleen een vanggewas zaaien is niet genoeg. Er moet uiteindelijk ook een gewas staan dat de bodem bedekt (resultaatverplichting) en men moet laten zien dat op het goede moment en op de goede manier genoeg zaad is gezaaid (inspanningsverplichting).

Mislukte onderzaai in 2019

Veel bedrijven hebben dit jaar gekozen voor onderzaai, gezien de onzekerheid of de maïs wel voor 1 oktober geoogst kon worden. Door droogte en hoge temperaturen is het vanggewas op veel plekken niet opgekomen of verdroogd na het opkomen. Omdat er uiteindelijk wel een vanggewas moet staan, heeft men bij een mislukte onderzaai twee mogelijkheden om toch aan de verplichtingen te voldoen:

  • Maïs geoogst voor 1 oktober.

    Direct na de oogst wordt opnieuw een vanggewas ingezaaid. Er wordt voldaan aan de regels, omdat het vanggewas voor 1 oktober wordt ingezaaid.

  • Maïs geoogst na 1 oktober

    Direct na de oogst wordt opnieuw een vanggewas ingezaaid. Bij controle moet men laten zien onderzaai te hebben toegepast en dat er normaal gesproken een vanggewas zou staan. Men laat bijvoorbeeld zien wat, wanneer en hoeveel er gezaaid is.

In beide gevallen zijn de volgende vanggewassen toegestaan: bladkool, bladrammenas, gras, Japanse haver, triticale, winterrogge, wintertarwe en wintergerst.

Overtreding en sancties

Als geen vanggewas wordt geteeld na de maïs op zand- en lössgrond, kan dit leiden tot een boete, een randvoorwaardenkorting en automatische intrekking van derogatie. Deze sancties zijn ook mogelijk als niet voldaan is aan de inspannings- en/of resultaatverplichting.

Nieuw: rapportageverplichting woon-werkverkeer

Gepubliceerd op
9 juli 2024
Agro

Renteloze leningen tussen partners: wat u moet weten

Gepubliceerd op
8 juli 2024
Agro

Mogelijk salarisgrens voor opnemen concurrentiebeding

Gepubliceerd op
8 juli 2024
Agro