Actueel
Fiscaal
Gepubliceerd op 3 mei 2022

Deel van eigen woning verhuurd? Huuropbrengst is belast!

Stel dat iemand een deel van zijn eigen woning tijdelijk verhuurt aan derden. Ook in dat geval moet hij in beginsel inkomstenbelasting betalen over 70% van de huurinkomsten.

Een eigenaar van een eigen woning verhuurt in 2017 (een deel van) deze woning. De totale verhuuropbrengst is € 9.546. Van dit bedrag ziet € 2.015 op de verhuur van de gehele woning en € 7.531 op de verhuur van een deel van de woning. De wet bepaalt dat 70% van de verhuuropbrengsten uit een tijdelijk verhuurde eigen woning belast zijn. Maar in deze zaak stelt de eigenaar van de woning dat deze regeling alleen de verhuuropbrengsten uit een volledig verhuurde woning betreft. Hof Amsterdam denkt daar anders over. Het hof koppelt de verhuurregeling aan de fiscale definitie van de eigen woning. De tijdelijke verhuur van een woning ontneemt niet het karakter van eigen woning. Dat geldt eveneens bij gedeeltelijke verhuur. Daarom geldt de verhuurregeling echter ook bij verhuur van een deel van de eigen woning.

Bron: Hof Amsterdam 19-04-2022 (gepubl. 02-05-2022)

LKV ook na bedrijfsovergang toe te passen

Gepubliceerd op
28 mei 2024
Fiscaal

Werkgever kon gezonde lunchmaaltijden onbelast verstrekken

Gepubliceerd op
27 mei 2024
Fiscaal

Verliezen na aandeelhouderswijziging niet meer aftrekbaar

Gepubliceerd op
26 mei 2024
Fiscaal