Actueel
Agro
Gepubliceerd op 7 maart 2024

Derogatie GLMC 8: niet-productief areaal 2024

De minister van LNV heeft aangegeven dat Nederland gebruik zal maken van de door de Europese Commissie geboden derogatie-mogelijkheid op de goede landbouw en milieu conditionaliteit (GLMC 8) met betrekking tot niet-productief areaal. Extra optie invulling GLMC 8 Deze derogatie houdt in dat voor de invulling van de verplichting tot het aanhouden van niet-productief areaal op 4% van het bouwland, de agrariër kan kiezen voor een extra optie. Deze houdt in dat de 4% kan worden ingevuld met braak, stikstofbindende gewassen, vanggewassen of combinatie hiervan. Daarbij kan geen gebruik gemaakt worden van gewasbeschermingsmiddelen. Voor agrariërs die al een vanggewas telen kan dit van toegevoegde waarde zijn volgens de minister. Aanvraag extra optie niet via Gecombineerde opgave Door de late publicatie door de Europese Commissie kan de agrariër deze mogelijkheid echter niet rechtstreeks aanvragen in de Gecombineerde opgave. Er wordt in overleg met RVO naar een werkwijze gezocht.

Verzuimboete voor bereidwillige ondernemer niet gepast

Gepubliceerd op
10 april 2024
Agro

Regelgeving scheuren grasland

Gepubliceerd op
10 april 2024
Actueel
Agro

Vestigingssteun jonge landbouwers op 3 juni opengesteld

Gepubliceerd op
10 april 2024
Agro