Nieuws
Gepubliceerd op 17 mei 2021

Een goede cashflow, ook na afloop overheidssteun

Voortdurend zicht én grip houden op de liquiditeitspositie van uw onderneming is cruciaal in deze tijd. Veel ondernemingen maken nu nog gebruik van overheidssteun of uitstel van betalingen om de grootste effecten van de coronacrisis op te vangen. Maar wat zijn de effecten als deze faciliteiten aflopen?

Regeren is vooruitzien

Laat u niet verrassen en begin tijdig uw liquiditeitspositie in kaart te brengen. Kijk hierna kritisch naar uw verwachtingen voor de komende maanden. Welke opbrengsten en welke uitgaven verwacht u? Houd rekening met onder meer salarissen of privé-opnamen, belastingen (privé en zakelijk), aflossingen en verwachte investeringen, maar ook omzetdaling vanwege vakantieperiodes.

Oplossingen om uw liquiditeitspositie op pijl te houden

Komt u tot de conclusie dat uw liquiditeitspositie onder druk komt te staan? Als u tijdig actie onderneemt, is er vaak nog veel mogelijk om uw onderneming te voorzien van de benodigde middelen.

Er zijn verschillende mogelijkheden om uw liquiditeitspositie op pijl te houden voor een korte of langere periode. Bij telt® vertellen we graag meer over de mogelijkheden. Denk aan oplossingen als:

  • Het treffen van een betalingsregeling
  • Factoring
  • Subsidies
  • Verhoging rekening-courant
  • Crowdfunding
  • Financiering bij de bank
  • Een goed debiteurenbeheer. Denk bijvoorbeeld aan het tijdig sturen van betalingsherinneringen.
  • Bedrijfsoptimalisatie

Zorg tijdig dat uw financiële huishouden op orde is. Zo voorkomt u betalingsproblemen in de toekomst en kunt u profiteren van de toekomstige economische groei.

telt® helpt
Als uw partner in ondernemen helpen wij u graag als u vragen heeft over uw liquiditeitspositie. We stellen bijvoorbeeld een liquiditeitsprognose op, beoordelen mogelijke kostenverlagingen, adviseren over objectfinanciering en sturen bij voor de bouw aan een toekomstbestendig bedrijf.


Beperkt overgangsrecht volstaat voor inkorting 30%-regeling

Gepubliceerd op
14 april 2024

Verzuimboete voor bereidwillige ondernemer niet gepast

Gepubliceerd op
10 april 2024

Regelgeving scheuren grasland

Gepubliceerd op
10 april 2024
Actueel