Actueel
Agro
Gepubliceerd op 31 augustus 2022

Extra mogelijkheid aanvragen voorschot GLB-steun

In de maand juni bestond als gevolg van de sterk gestegen kosten door de Oekraïnecrisis de mogelijkheid een voorschot op de basis- en vergroeningsbetaling aan te vragen. Om te voorkomen dat door de extreme droogte in Nederland liquiditeitsproblemen bij landbouwers ontstaan, wordt een extra aanvraagmogelijkheid gecreëerd in de periode 5 t/m 26 september 2022. In deze periode kan alleen een voorschot aangevraagd worden voor zover hiervan nog geen gebruik is gemaakt in de eerste aanvraagperiode (van 7 t/m 28 juni 2022). Het voorschot bedraagt € 270 per hectare met een betalingsrecht.

Voor nog toe te kennen betalingsrechten uit de Nationale reserve krijgt men geen voorschot. Alleen voorschotten hoger dan € 400 worden uitbetaald. In het huidige en de afgelopen twee belastingjaren mag men niet meer dan € 20.000 aan de-minimissteun (hebben) ontvangen.

Indien dit maximale bedrag al is bereikt of men met het voorschot over dit bedrag heen gaat, heeft men geen recht op het voorschot. Er is geen eenduidige lijst van welke steunmaatregelen/subsidieregelingen onder de-minimissteun vallen. Wanneer men dergelijke steun heeft ontvangen, zal er echter altijd een de-minimisverklaring ingestuurd moeten zijn. Daaruit is dus af te leiden dat die steun/subsidie onder de-minimissteun viel.

LKV ook na bedrijfsovergang toe te passen

Gepubliceerd op
28 mei 2024
Agro

Werkgever kon gezonde lunchmaaltijden onbelast verstrekken

Gepubliceerd op
27 mei 2024
Agro

Verliezen na aandeelhouderswijziging niet meer aftrekbaar

Gepubliceerd op
26 mei 2024
Agro