Actueel
Agro
Gepubliceerd op 30 januari 2019

Fiscaal voordelig investeren met MIA, Vamil en EIA

Bij investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen kan er fiscaal voordeel behaald worden door gebruik te maken van de milieu-investeringsaftrek (MIA) en/of de Vamil-regeling. Bij bepaalde energiebesparende bedrijfsmiddelen kan de Energie-investeringsaftrek (EIA) toegepast worden. De bedrijfsmiddelen moeten dan wel op de Milieulijst respectievelijk de Energielijst staan.

MIA en Vamil

Bij de MIA mag in 2019 afhankelijk van het bedrijfsmiddel 13,5%, 27% of 36% van het investeringsbedrag van de fiscale winst worden afgetrokken. Investeringen die voor de Vamil-regeling in aanmerking komen, kunnen voor 75% willekeurig worden afgeschreven. De investering dient minimaal € 2.500 te bedragen.

De belangrijkste mogelijkheden zijn:

 • kassen voor milieuvriendelijke productie of biologische teelt
 • groen label kassen
 • proefstallen
 • stal voor biologische melk- of pluimveehouderij met vermindering van de ammoniakemissie
 • apparatuur of voorzieningen voor gescheiden opvang van mest en urine in bestaande varkens- of rundveestallen
 • duurzame stallen
 • automatisch ruwvoermengsysteem voor herkauwers
 • stofemissiereducerende technieken voor pluimveestallen
 • ondergrondse kadaverkoeling met natuurlijk koudemiddel
 • spuitmachines voor plaatsspecifieke toediening, met driftbeperking of met restvloeistofreductie
 • apparatuur voor plaatsspecifieke bemesting
 • voorzieningen ter voorkoming erfafspoeling bij akkerbouw- en veehouderijbedrijven
 • mechanische onkruidbestrijding met GPS/GIS-systeem
 • emissiearme of milieuvriendelijke mobiele machines
 • kuubkisten voor bloembollen die geen vocht en chemische middelen opnemen.

EIA

Bij investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen die op de Energielijst staan, mag in 2019 45% van het investeringsbedrag van de fiscale winst worden afgetrokken, mits het totaal bedrag aan energie-investeringen minimaal € 2.500 is.

De belangrijkste bedrijfsmiddelen in de land- en tuinbouw die voor deze regeling in aanmerking komen zijn:

 • HR-luchtverwarmer
 • warmteterugwinningssysteem uit luchtwassers
 • verwarmingssysteem voor bestaande pluimveestallen
 • debietregeling ventilator
 • warmteterugwinningssysteem uit ventilatielucht
 • isolatie voor bestaande constructies
 • LED-verlichting in of bij bestaande bedrijfsgebouwen
 • droog- en verwarmingssysteem voor ventilatielucht in bewaarloodsen
 • warmtepomp
 • energiezuinige koel- en vriesinstallatie
 • energie-efficiënte melkkoeling
 • energie-, gevel- en buitenschermen
 • energiezuinige klimaatregeling in tuinbouwkassen
 • bandenspanningsregelsysteem
 • grondwarmtewisselaar
 • zonnepanelen met een gezamenlijk piekvermogen meer dan 25 kW

Aanvragen

MIA, Vamil en EIA moeten binnen drie maanden na het aangaan van de investeringsverplichtingen worden aangevraagd bij de RVO. Het jaar van het aangaan van de investeringsverplichtingen is bepalend voor welke milieulijst of energielijst van toepassing is.

 

Rechtbank: voormalige bedrijfswoning terecht omgezet naar plattelandswoning

Gepubliceerd op
16 mei 2024
Agro

Geen winstuitdeling door gebrek aan bevoordelingsoogmerk

Gepubliceerd op
15 mei 2024
Agro

Rechtbank verbiedt gebruik gewasbeschermingsmiddelen door lelieteler

Gepubliceerd op
15 mei 2024
Agro