Actueel
Fiscaal
Gepubliceerd op 14 juni 2023

Forse huurindexering: wat kunt u hiertegen doen?

De meeste huurcontracten (horeca/detailhandel/kantoorruimte) bevatten een bepaling die het mogelijk maakt om de huurprijs jaarlijks aan te passen op basis van de Consumenten Prijs Index (CPI). Die loopt soms wel op tot circa 14%. Wilt u weten welke indexeringsdata van toepassing zijn? Raadpleeg dan altijd uw huurovereenkomst. Van belang is onder meer de datum waarop indexering mag plaatsvinden en welke formule wordt gebruikt.

Bij de huidige hoge inflatiecijfers wordt u dubbel getroffen: u betaalt hogere energiekosten (die de hoge inflatie deels veroorzaken) én een hogere huur vanwege de indexatie (mede veroorzaakt door de hogere energiekosten). Er is een argument om te onderhandelen over de huurverhoging.

Kerninflatiecijfer als argument voor onderhandeling

Door uit te gaan van het kerninflatiecijfer (inflatie excl. energie- en voedselprijzen) wordt een reëler beeld bereikt. Brancheorganisaties hebben dit wel eerder bepleit namens de horeca en detailhandel. U kunt dit uiteraard als argument gebruiken om te onderhandelen met de verhuurder.

Ondernemingsrisico

Wat kunt u verder nog doen tegen de forse huurindexering? Een beroep op onvoorziene omstandigheden zal niet snel slagen, omdat de indexering niet onvoorzien was. In de huurovereenkomst is immers juist wel voorzien in een bepaling die ziet op de indexering. Dus ‘afspraak is afspraak’ en dit valt daardoor onder het ondernemingsrisico. Een rechter zal dan ook niet snel ingrijpen.

Hebt u vragen over het kerninflatiecijfer, uw huurcontract of wilt u sparren met uw partner in ondernemen? Neem gerust contact op met accountantskantoor telt® in Barneveld of telt® in Lunteren. We helpen u graag.

telt® Tafelvoetbaltoernooi

Gepubliceerd op
20 juni 2024
Nieuws
Fiscaal

Forse stijging pachtnormen per 1 juli 2024

Gepubliceerd op
20 juni 2024
Fiscaal

Wederom uitstel startdatum eco-activiteit weiden melkkoeien

Gepubliceerd op
20 juni 2024
Fiscaal