Actueel
Agro
Gepubliceerd op 10 maart 2022

Fosfaattoestand percelen opgeven in Gecombineerde opgave

Op gronden met een lagere fosfaattoestand mag, af­hankelijk van de fosfaattoestand van het perceel, extra fosfaat gebruikt worden (fosfaatdifferentiatie). Daar­voor moet de fosfaattoestand van de percelen uiterlijk 15 mei opgegeven worden in de Gecombineerde op­gave.

Welke getallen?

Vanaf 2021 wordt de fosfaattoestand bepaald op basis van de P-Ca-Cl2-waarde (ook wel P-PAE) en de P-Al-waarde. Wanneer bij oudere analyses alleen de P-Al of Pw-getallen bekend zijn, mogen deze gebruikt worden. Als bij analyses van vóór 2021 zowel de oude (P-Al/Pw) én de nieuwe (P-CaCl2/P-Al)getallen bekend zijn, mag een keuze gemaakt worden.

Geldigheid analyserapport

De analyse mag, uitgaande van de dag van bemonsteren, op 15 mei 2022 niet ouder zijn dan vier jaar. Let op! In de Gecombineerde opgave wordt dit jaar niet meer gevraagd of u gebruik wilt maken van fosfaatdifferentiatie. Om te kunnen deelnemen dient de fosfaattoestand per perceel ingevuld te worden. Wanneer dit niet gebeurt of wanneer een onjuiste fosfaattoestand wordt ingevuld, mag geen gebruik gemaakt worden van fosfaatdifferentiatie.

LKV ook na bedrijfsovergang toe te passen

Gepubliceerd op
28 mei 2024
Agro

Werkgever kon gezonde lunchmaaltijden onbelast verstrekken

Gepubliceerd op
27 mei 2024
Agro

Verliezen na aandeelhouderswijziging niet meer aftrekbaar

Gepubliceerd op
26 mei 2024
Agro