Actueel
Fiscaal
Gepubliceerd op 13 augustus 2018

Gebruik geen fictief BSN!

Via het Forum fiscaal dienstverleners waarschuwt de Belastingdienst voor het gebruik van fictieve burgerservicenummers. Dit is niet toegestaan, ook niet als de werkgever het werkelijke burgerservicenummer van de desbetreffende werknemer niet weet.
De Belastingdienst constateert dat sommige werkgevers een fictief burgerservicenummer (BSN) opgeven als zij het BSN van een werknemer niet weten. Dit is echter verbodenen kan tot problemen leiden. Het is namelijk mogelijk dat het fictieve nummer al is gekoppeld aan een echt bestaande andere persoon. Sommige werknemers met een ‘makkelijk’ BSN hebben meer dan honderd inkomstenverhoudingen op hun naam staan. Als een werkgever (nog) niet weet wat het BSN van een werknemer is, moet hij:

het personeelsnummer in de aangifte loonheffingen vermelden in een aparte rubriek. Deze rubriek is te vinden in het nominatief deel van de aangifte; en
het anoniementarief toepassen met alle gevolgen van dien.

Als in het vorige tijdvak het BSN van de werknemer ontbrak maar nu wel beschikbaar is, moet de werkgever in zijn eerstvolgende aangifte zowel het personeelsnummer als het BSN opgeven.
Bron: Belastingdienst 10-08-2018

Nieuw: rapportageverplichting woon-werkverkeer

Gepubliceerd op
9 juli 2024
Fiscaal

Renteloze leningen tussen partners: wat u moet weten

Gepubliceerd op
8 juli 2024
Fiscaal

Mogelijk salarisgrens voor opnemen concurrentiebeding

Gepubliceerd op
8 juli 2024
Fiscaal