Actueel
Agro
Gepubliceerd op 10 maart 2020

Gecombineerde opgave: pas op met vraag over totale melkproductie

In de Gecombineerde opgave wordt dit jaar bij melkveebedrij­ven gevraagd hoe hoog de totale melkproductie in 2019 was. Het invullen van deze vraag is niet zonder risico’s. Het antwoord op deze vraag wordt namelijk door RVO.nl gebruikt bij controles inzake de naleving van de Meststoffenwet. RVO.nl gaat deze controles uit van de geproduceerde hoeveel­heid melk (en dus niet de ge­leverde hoeveelheid). Bij de geproduceerde hoe­veel­heid melk gaat het bijvoorbeeld om:

melk geleverd aan de zuivelfabriek; melk voor de kalveren; antibioticamelk; melk voor eigen gebruik; melk die verkocht wordt aan niet-zuivelbedrijven; melk die verwerkt wordt tot bijv. kaas.  

In de mestboekhouding is vaak alleen rekening gehou­den met de geleverde hoeveelheid melk. Wanneer wel rekening wordt gehouden met de niet-geleverde melk kan dit leiden tot een overschrijding van de beschik­ba­re fosfaatrechten, een overschrijding van de gebruiks­normen en/of het niet voldoen aan de mestverwer­kings­plicht. Bovendien komt bij overschrijding van de gebruiksnormen de derogatie automatisch te verval­len.  

Mee-beregenen aardappelpercelen verboden

Gepubliceerd op
23 mei 2024
Agro

Kort na vijfjaarstermijn ontvangen verzoek niet-ontvankelijk

Gepubliceerd op
22 mei 2024
Agro

Schadevergoeding wegens concurrentie na verkoop is belast

Gepubliceerd op
21 mei 2024
Agro