Actueel
Fiscaal
Gepubliceerd op 8 augustus 2023

Geen IMSV door onbevoegde gemachtigde

Vraagt een gemachtigde zonder medeweten, laat staan toestemming van de kentekenhouder, BPM terug? Dan heeft de kentekenhouder geen recht op een immateriële schadevergoeding.

In twee BPM-zaken die onderdeel zijn van een cluster van meer dan 700 zaken heeft Rechtbank Gelderland informatie van de fiscus gekregen die vragen oproepen. Door deze informatie twijfelt de rechtbank namelijk aan de bevoegdheid van de gemachtigde in de twee zaken. Deze twijfel is ontstaan doordat de inspecteur een e-mailbericht heeft overlegd, waarin de belanghebbende kentekenhouder stelt dat zonder zijn toestemming een bezwaarprocedure is gestart. De gemachtigde verklaart vervolgens dat de bv mogelijk in verwarring is en aan een ander kantoor een machtiging heeft afgegeven. Maar de kentekenhouder stelt dat zijn handtekening is gebruikt zonder zijn medeweten. Door de verklaringen van de kentekenhouder vindt de rechtbank het onvoldoende aannemelijk dat de gemachtigde bevoegd beroep heeft ingesteld. De rechtbank verklaart daarom de twee beroepschriften ongegrond. Bovendien kent de rechtbank de kentekenhouder geen immateriële schadevergoeding toe. Aangezien hij nooit beroep heeft willen instellen, ontbreken immers de spanning en frustratie.

Bron: Rb. Gelderland 27-07-2023

Verhuur woningen meer dan normaal vermogensbeheer

Gepubliceerd op
25 februari 2024
Fiscaal

Wijzigen verdeling opbrengsten eigen woning nog mogelijk

Gepubliceerd op
21 februari 2024
Fiscaal

Hoger budget voor eco-regeling 2023

Gepubliceerd op
21 februari 2024
Fiscaal