Actueel
Fiscaal
Gepubliceerd op 11 december 2020

Geen sluitende rittenregistratie voor bestelauto

Een ondernemer die niet overtuigend kan aantonen dat hij met zijn bestelauto minder dan 500 km privé heeft gereden, krijgt een bijtelling van 25% van de cataloguswaarde van de bestelauto voor privégebruik.

Een man is eigenaar van een transportbedrijf. Voor zijn werkzaamheden heeft de eigenaar in zijn onderneming een bestelauto tot zijn beschikking. De Belastingdienst heeft het privégebruik van de bestelauto onderzocht. Dat heeft geresulteerd in een navorderingsaanslag. In deze aanslag is een bijtelling van 25% van de cataloguswaarde van de bestelauto opgenomen. Voor Rechtbank Den Haag is het de vraag of de inspecteur terecht een bijtelling in aanmerking heeft genomen voor de bestelauto. De eigenaar verklaart dat de bestelauto een zogeheten bakwagen is en alleen kan worden gebruikt voor goederenvervoer. De eigenaar parkeert de bestelauto na iedere werkdag bovendien buiten de woonwijk op een afgesloten terrein of loods. De andere dag haalt de man de auto weer op. De rechtbank stelt vast dat de eigenaar geen bewijsmiddel heeft overgelegd waaruit de gereden zakelijke kilometers en privékilometers blijken. Met de enkele verklaring van de man dat hij de auto niet voor privé heeft gebruikt, heeft hij naar de mening van de rechtbank onvoldoende aangetoond dat hij zijn bestelauto alleen zakelijk heeft gebruikt. De bijtelling voor privégebruik is dan ook terecht. De eigenaar heeft aangegeven zich niet te hebben gerealiseerd dat hij een bijtelling moet toepassen. De informatie op de website van de Belastingdienst is volgens de eigenaar ook niet duidelijk. De rechtbank vat dit op als een beroep op het vertrouwensbeginsel. Aan de algemene voorlichtende informatie op de website van de Belastingdienst kan de eigenaa echter geen in rechte te beschermen vertrouwen ontlenen.

Bron: Rb. Den Haag 16-09-2020

Mee-beregenen aardappelpercelen verboden

Gepubliceerd op
23 mei 2024
Fiscaal

Kort na vijfjaarstermijn ontvangen verzoek niet-ontvankelijk

Gepubliceerd op
22 mei 2024
Fiscaal

Schadevergoeding wegens concurrentie na verkoop is belast

Gepubliceerd op
21 mei 2024
Fiscaal