Actueel
Agro
Gepubliceerd op 29 mei 2019

Gevolgen uitspraak CBb over fosfaatrechten jongvee

Op 16 april 2019 oordeelde het College van Beroep voor het bedrijfsleven in drie zaken over fosfaatrechten voor jongvee van vleesvee dat de uitleg van ‘melkvee’ te beperkt is in de Beleidsregel fosfaatrechten jongvee. Ook jongvee dat is geslacht zonder een kalf te krijgen, komen volgens de rechter in aanmerking voor toekenning van fosfaatrechten.

Nieuwe beoordeling lopende procedures

Wanneer een landbouwer op 2 juli 2015 jongvee voor de vleesveehouderij hield dat nooit een kalf krijgt, beoordeelt RVO.nl de toekenning van fosfaatrechten opnieuw als:

  • zij nog een beslissing op een bezwaarschrift over de toekenning van fosfaatrechten moet nemen, of;
  • er een beroepsprocedure loopt over de toekenning van fosfaatrechten.

RVO.nl kan nog vragen om informatie over hoe de dieren op 2 juli 2015 geregistreerd stonden.

Geen herziening onherroepelijke besluiten

Onherroepelijke besluiten worden niet herzien. Dit is het geval als:

  • de termijn is verstreken waarbinnen bezwaar gemaakt kan worden;
  • er een beslissing op bezwaar is genomen en de termijn is verstreken waarbinnen beroep ingesteld kan worden;
  • er een beslissing op beroep is genomen.

Handhaving op basis van beleidsregel

De minister van LNV heeft aangegeven de Beleidsregel fosfaatrechten jongvee met spoed op te nemen in de Meststoffenwet. In de tussentijd handhaaft RVO.nl de Meststoffenwet op basis van de beleidsregel. Dat betekent dat men geen fosfaatrechten nodig heeft voor jongvee van één jaar of ouder dat niet bestemd is om een kalf te krijgen.

 

Rechtbank: voormalige bedrijfswoning terecht omgezet naar plattelandswoning

Gepubliceerd op
16 mei 2024
Agro

Geen winstuitdeling door gebrek aan bevoordelingsoogmerk

Gepubliceerd op
15 mei 2024
Agro

Rechtbank verbiedt gebruik gewasbeschermingsmiddelen door lelieteler

Gepubliceerd op
15 mei 2024
Agro