Actueel
Agro
Gepubliceerd op 22 april 2021

Graasdierpremie

Gronden als heide, duinen en kwelders tellen niet mee als subsidiabele landbouwgrond. Wanneer deze gron­den worden begraasd door schapen of vrouwelijk vlees­vee, kan men via de Gecombineerde opgave de graasdierpremie aanvragen. Voorwaarden De graasdierpremie is niet gekoppeld aan betalings­rechten en kan dus los aangevraagd worden. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

Er is sprake van een actieve landbouwer (ingeschreven bij Kamer van Koophandel); De schapen moeten voor 2021 zijn geboren; Vrouwelijke vleesrunderen moeten op 15 oktober 2021 minimaal twee jaar zijn; De dieren moeten op 15 mei 2021 op het bedrijf aanwezig zijn. Wanneer een dier na het indienen van de aanvraag, maar voor 15 mei 2021 wordt afgevoerd, moet het dier uit de aanvraag gehaald worden; De dieren moeten uiterlijk op 15 mei 2021 correct geregistreerd staan in I&R. Men is ook verantwoor­delijk voor de I&R-registratie van voordat men hou­der was; De dieren grazen extensief van 15 mei tot en met 15 oktober aaneengesloten op niet-subsidiabele grond. Dit moet men kunnen aantonen met schriftelijke bewijsstukken (bijv. met een beweidingskalenderj). Dieren mogen tijdelijk ergens anders naar­toe gebracht worden als dit voor de bedrijfsvoering nodig is (bijv. voor scheren of inenten dieren).

De premie bedraagt € 153 per vrouwelijk rund en € 23 per schaap. Wanneer het budget wordt overschreden, wordt het aantal dieren waarvoor men subsidie ver­krijgt met een bepaald percentage verlaagd.

LKV ook na bedrijfsovergang toe te passen

Gepubliceerd op
28 mei 2024
Agro

Werkgever kon gezonde lunchmaaltijden onbelast verstrekken

Gepubliceerd op
27 mei 2024
Agro

Verliezen na aandeelhouderswijziging niet meer aftrekbaar

Gepubliceerd op
26 mei 2024
Agro