Actueel
Gepubliceerd op 10 juni 2024

Het verschil maken met fiscale en financiële tips voor de dga

Kennis delen leidt tot vermenigvuldiging van resultaat. Daarom maken wij graag het verschil met nuttige tips en adviezen voor jou als dga. We speuren het fiscale nieuws voor je af. Zo blijf jij eenvoudig op de hoogte en kun je plussen met financieel voordeel. Heb je vragen naar aanleiding van deze berichten of wil je graag eens sparren? Reken op telt®.

Voorkom bestuurdersaansprakelijkheid!

Gaat een vennootschap failliet, dan kan de curator iedere bestuurder hoofdelijk aansprakelijk stellen voor het (gehele) tekort in de boedel van de failliete vennootschap. Maar dat kan hij alleen als hij kan aantonen dat het bestuur haar taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld én dat het aannemelijk is dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement. De curator heeft dus een zware bewijslast.

Sterke bewijsvermoedens
Maar dit ligt anders als vaststaat dat de jaarrekening van de vennootschap na afloop van het boekjaar niet tijdig is gedeponeerd bij het Handelsregister of het bestuur haar administratieplicht (boekhoudplicht) heeft geschonden. In deze situaties kan de curator namelijk gebruikmaken van de volgende twee bewijsvermoedens, die zijn bewijspositie aanzienlijk versterken:

  1. Er staat nu vast dat er sprake is geweest van kennelijk onbehoorlijke taakvervulling van het bestuur.
  2. Er wordt weerlegbaar aangenomen dat dit kennelijk onbehoorlijke bestuur een belangrijke oorzaak is geweest van het faillissement. Je hebt als bestuur/bestuurder nog wel de mogelijkheid om te bewijzen dat het faillissement niet volgt uit het (vaststaande) onbehoorlijk bestuur, maar dat dit een andere oorzaak heeft.

Je moet dus aannemelijk maken dat andere (externe) factoren dan het kennelijk onbehoorlijke bestuur een belangrijke oorzaak zijn van het faillissement. Slaag je hierin, dan ben je in beginsel niet aansprakelijk. Overigens kan de rechter het bedrag waarvoor het bestuur respectievelijk de bestuurder aansprakelijk is, nog matigen.

Achteraf opgestelde kilometeradministratie voldoet niet

Gepubliceerd op
23 juni 2024

telt® Tafelvoetbaltoernooi

Gepubliceerd op
20 juni 2024
Nieuws

Forse stijging pachtnormen per 1 juli 2024

Gepubliceerd op
20 juni 2024