Actueel
Fiscaal
Gepubliceerd op 1 augustus 2018

Hogere erfenissen in 2015

Na enkele jaren van krimp hebben overledenen in 2015 in totaal meer vermogen nagelaten. In 2014 was het totaal aan nagelaten vermogen zo’n 680 miljoen lager. Dit blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek bekend heeft gemaakt.
Nadat in 2011 het totale nagelaten vermogen bijna € 16 miljard bedroeg, vond een daling plaats totdat in 2014 het totale nagelaten vermogen slechts € 14,8 miljard bedroeg. Maar in 2015 hebben de overledenen in totaal € 15,5 miljard nagelaten. Dit is een saldo dat bestaat uit de nagelaten bezittingen met een waarde van € 18,7 miljard en € 3,2 miljard euro aan schulden. Het doorsnee nagelaten vermogen van alle overledenen bedroeg in 2015 € 23.700 (€ 22.900 in 2014). Dat de meest recente cijfers betrekking hebben op nalatenschappen over 2015, is overigens een gevolg van de lange doorlooptijd van het invullen en definitief vaststellen van de aangifte erfbelasting.
De grootste post in nagelaten vermogen in 2015 is de waarde van de nagelaten woning minus de waarde van de hypotheekschuld: per saldo € 5,9 miljard. Maar het aandeel van het saldo van de bank- en spaartegoeden (2015: 38%) is wel toegenomen ten aanzien van het jaar 2007 (30%). Opvallend is dat de doorsnee waarde van de nagelaten woning is gedaald van € 150.000 in 2007 naar € 135.000 in 2015. Dat de totale waarde van de nagelaten woningen toch is gestegen, vloeit voort uit een toename van het woningbezit. Deze toename vond vooral plaats onder ouderen. Ook blijkt uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat erflaters van 65 tot 75 jaar in 2015 het meeste vermogen nalieten: in doorsnee € 33.000. Het doorsnee vermogen van overledenen van 35 tot 65 jaar is relatief het sterkst afgenomen. Dit heeft vaak te maken met een gedaalde woningwaarde en een gestegen hypotheekschuld.
Bron: CBS 1-08-2018

Nieuw: rapportageverplichting woon-werkverkeer

Gepubliceerd op
9 juli 2024
Fiscaal

Renteloze leningen tussen partners: wat u moet weten

Gepubliceerd op
8 juli 2024
Fiscaal

Mogelijk salarisgrens voor opnemen concurrentiebeding

Gepubliceerd op
8 juli 2024
Fiscaal