Actueel
Agro
Gepubliceerd op 19 juli 2023

Houd GLB-aanmelding actueel

Wanneer u zich heeft aangemeld voor de GLB-subsidies (middels de Gecombineerde opgave) is het belangrijk om de bedrijfssituatie actueel te houden. Dit is verplicht vanaf de aanmelding tot en met 30 november. De volgende wijzigingen moeten worden doorgegeven:

De percelen en landschapselementen die ter beschikking staan; Wijzigingen in de geteelde gewassen (denk ook aan voor – en nateelten); Het niet uitvoeren van aangemelde eco-activiteiten.

Niet uitvoeren eco-activiteiten Het is belangrijk een eco-activiteit die niet wordt uitgevoerd, per omgaande af te melden. Wanneer bijvoorbeeld bij een controle ter plaatse wordt vastgesteld dat een eco-activiteit niet wordt uitgevoerd zonder dat de landbouwer dit heeft doorgegeven aan RVO, is sprake van een onregelmatigheid die leidt tot een sanctie. In dit eerste jaar krijgt men hiervoor een waarschuwing, maar ook die is niet geheel zonder gevolgen. Bij een herhaling van dezelfde niet-naleving in de twee opvolgende kalenderjaren is direct een korting van 10% op de betalingen via de eco-regeling van toepassing.

Ongerealiseerde waardestijging vastgoed belast in box 3

Gepubliceerd op
16 juni 2024
Agro

Beloning meewerkende kinderen

Gepubliceerd op
13 juni 2024
Actueel
Agro

Actueel houden perceelregistratie verplicht

Gepubliceerd op
13 juni 2024
Agro