Actueel
Agro
Gepubliceerd op 16 juli 2019

Internetconsultaties voor financiering onderzoek glastuinbouw en varkenshouderij

Brancheorganisaties in de glastuinbouw en de Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV) hebben de minister van LNV verzocht dat alle ondernemers in hun sector moeten meebetalen aan een onderzoeksprogramma. Ook ondernemers die geen lid zijn van die organisaties zouden dan tot en met 31 december 2020 moeten meebetalen aan het programma.

De minister kan besluiten tot het algemeen verbindend verklaren van de programma’s en de financiering daarvan. Alvorens hiertoe over te gaan heeft de minister de voorstellen via internet ter consultatie gelegd tot en met 31 juli (zie www.internetconsultatie.nl, ‘AVV-aanvragen glastuinbouwsector’ en ‘AVV-aanvraag varkenshouderij’). Gedurende deze periode kunnen betrokkenen reageren op de voorstellen. De minister wil daarmee in beeld krijgen of de gehele sector beter wordt van het onderzoeksprogramma en of de ondernemers die geen lid zijn van genoemde organisaties ook belang hebben bij de onderzoeken.

Toekenning van het verzoek tot algemeen verbindend verklaring betekent dat de niet bij die organisaties aangesloten ondernemers verplicht worden zich te registreren bij deze organisaties.

 

Mee-beregenen aardappelpercelen verboden

Gepubliceerd op
23 mei 2024
Agro

Kort na vijfjaarstermijn ontvangen verzoek niet-ontvankelijk

Gepubliceerd op
22 mei 2024
Agro

Schadevergoeding wegens concurrentie na verkoop is belast

Gepubliceerd op
21 mei 2024
Agro