Actueel
Agro
Gepubliceerd op 29 augustus 2019

Invoering nieuwe perceelsregistratie

Er komt een nieuwe digitale kaart van Nederland: de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). De BGT is een digitale kaart van Nederland waarop gebouwen, wegen, waterlopen, terreinen en spoorlijnen eenduidig zijn vastgelegd. De Nederlandse overheden zijn verplicht om de BGT te gebruiken in alle werkprocessen die een kaart als ondergrond vereisen.

Nieuwe beoordeling perceelsgrenzen

Ook RVO.nl gaat voor de perceelsregistratie gebruikmaken van de nieuwe kaart. Alle topografische grenzen worden opnieuw beoordeeld. RVO.nl verwacht dat bijna alle perceelsgrenzen een stukje verschuiven, omdat er in het nieuwe systeem veel meer informatie beschikbaar is.

Overzetten percelen

Het is de bedoeling dat eind 2021 alle perceelsgrenzen in de BGT-kaart staan. Niet alle percelen worden tegelijk op de nieuwe kaart gezet. Dit gebeurt in drie groepen. De eerste groep (Noord-Nederland) krijgt vanaf 1 januari 2020 te maken met de nieuwe kaart. Zij hebben daarover inmiddels bericht ontvangen. Eind augustus ontvangen zij een uitnodiging om in te loggen in de BGT-check. Daarmee kunnen zij vanaf begin september de nieuwe grenzen bekijken en controleren. De percelen  met de BGT-grenzen staan voor de eerste groep uiterlijk 1 januari 2020 in Mijn percelen.

Controle en bezwaar

Het is raadzaam om gebruik te maken van de gelegenheid om de nieuwe perceelsgrenzen te bekijken. Men kan dan aangeven akkoord te gaan met de wijzigingen of hiertegen bezwaar te hebben. Wanneer men bezwaar heeft, zal er wel gezorgd moeten worden voor een goede onderbouwing.

telt® Tafelvoetbaltoernooi

Gepubliceerd op
20 juni 2024
Nieuws
Agro

Forse stijging pachtnormen per 1 juli 2024

Gepubliceerd op
20 juni 2024
Agro

Wederom uitstel startdatum eco-activiteit weiden melkkoeien

Gepubliceerd op
20 juni 2024
Agro