Actueel
Fiscaal
Gepubliceerd op 18 juni 2020

Inwerkingtreding Wet excessief lenen schuift door naar 2023

Wetsvoorstel excessief lenen

In het kader van de uitgestelde Wet excessief lenen kan het voordelig zijn om nú al actie te ondernemen. Het wetsvoorstel voor excessief lenen bij de eigen vennootschap is op 17 juni ingediend bij de Tweede Kamer. Staatssecretaris Vijlbrief heeft eerder bij het beantwoorden van vragen uit het schriftelijk overleg over de fiscale maatregelen in verband met het coronavirus al aangegeven dat het in werking treden van de Wet excessief lenen wordt uitgesteld naar 2023. In dit artikel leest u wat deze wet inhoudt en waarom het voor u gunstig kan zijn om al in 2020 bepaalde zaken te regelen.

Maatregel

Zoals al eerder is aangegeven wordt, als de totale som van de relevante schulden meer dan € 500.000 bedraagt, dat meerdere op grond van de voorgestelde maatregel als inkomen uit aanmerkelijk belang in aanmerking genomen. Dit bovenmatige deel van de schulden wordt vastgesteld aan het einde van het kalenderjaar en wordt als fictief regulier voordeel voor dat kalenderjaar in aanmerking genomen. Met de maatregel wordt voor de belastingheffing – in de structurele situatie – aangesloten bij het jaar waarin de belastingplichtige ab-houder of de met hem verbonden personen feitelijk over de gelden beschikken. Hiermee wordt de belastingheffing vervroegd, waardoor belastinguitstel en -afstel wordt voorkomen. De voorgestelde maatregel heeft alleen gevolgen voor de bepaling van het inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) van de inkomstenbelasting. Voorgesteld wordt de ab-houder niet individueel maar met zijn partner gezamenlijk in de heffing te betrekken voor hun schulden boven de € 500.000 aan de vennootschap waarin een aanmerkelijk belang wordt gehouden. De voorgestelde maatregel is ook van toepassing op schulden die met de ab-houder verbonden personen hebben aan de vennootschap van de ab-houder.

Inwerkingtreding

De wet treedt per 1 januari 2023 in werking. Als peildatum geldt 31 december, waardoor het op basis van de op 31 december 2023 aanwezige schulden berekende fictief reguliere voordeel als inkomen uit aanmerkelijk belang in de heffing wordt betrokken. Ab-houders die sinds de aankondiging in 2018 hun schuld nog niet hebben teruggebracht tot € 500.000 en waarvoor het gedurende deze crisistijd lastig kan zijn om hun schuld aan hun vennootschap verder af te lossen worden op deze wijze tegemoetgekomen.

Nu al actie ondernemen voor financieel voordeel

Het is verstandig om, vooruitlopend op de inwerkingtreding van de wet, alvast te bekijken welke mogelijkheden u hebt om uw schuld af te bouwen. Anticiperend op de toekomstige wet- en regelgeving kan het voordelig zijn om een aantal acties al in 2020 uit te voeren. Zo kan het bijvoorbeeld een goed idee zijn om in 2020 over te gaan tot een dividenduitkering vanwege de verhoging van de dividendbelasting in 2021. 

Uiteraard zijn er nog meer aspecten waarbij u het best proactief kunt handelen, vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Wet excessief lenen. Onze adviseurs bekijken graag met u hoe u zo fiscaalvriendelijk mogelijk invulling kunt geven aan deze wet en op deze manier een aanzienlijk bedrag kunt besparen.

Ongerealiseerde waardestijging vastgoed belast in box 3

Gepubliceerd op
16 juni 2024
Fiscaal

Beloning meewerkende kinderen

Gepubliceerd op
13 juni 2024
Actueel
Fiscaal

Actueel houden perceelregistratie verplicht

Gepubliceerd op
13 juni 2024
Fiscaal