Actueel
Fiscaal
Gepubliceerd op 10 december 2020

Kabinet: 3,7 miljard aan extra steunmaatregelen

Kabinet: 3,7 miljard aan extra steunmaatregelen

Veel ondernemers hebben het in de coronacrisis erg zwaar. Daarom breidt het kabinet het steun- en herstelpakket voor banen en economie verder uit. Ook gaan de geplande versoberingen van de steunmaatregelen voor het eerste kwartaal van 2021 niet door.

Bedrijven met hoge omzetverliezen, bijvoorbeeld omdat zij door de corona-maatregelen gesloten zijn, krijgen een extra tegemoetkoming. Met deze versterking is een bedrag van € 3,7 miljard gemoeid. Dat komt bovenop de € 33,7 miljard die de steun- en herstelpakketten tot nu toe hebben gekost. Hoewel de verwachting is dat volgend jaar verder herstel plaatsvindt, zal de werkloosheid in eerste instantie verder oplopen. Faillissementen en ontslagen nemen onvermijdelijk toe. Daarom zet het kabinet de steun voort.

NOW en TVL

De NOW blijft in het eerste kwartaal van 2021 gelijk aan het vierde kwartaal van 2020. De TVL krijgt een nieuw subsidiepercentage: afhankelijk van het omzetdervingspercentage bedraagt deze tussen de 50 en 70%. Ondernemingen met de grootste omzetverliezen krijgen hierdoor meer subsidie. Deze verruiming geldt voor het vierde kwartaal van 2020 en het eerste kwartaal van 2021. De verbreding van de SBI-codes voor de TVL blijft ook in het eerste kwartaal van 2021. Dat betekent dat ook bijvoorbeeld toeleveranciers van restaurants in aanmerking komen voor de TVL.

TOZO

Al eerder is aangekondigd dat de TOZO in de huidige vorm tot 1 april 2021 loopt. Bovendien gaat het kabinet per 1 januari zelfstandige ondernemers helpen om zich voor te bereiden op een nieuwe toekomst, bijvoorbeeld via coaching of bijscholing.

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Omdat niet iedereen geholpen is door deze maatregelen en er mensen tussen wal en schip kunnen belanden, wordt via de gemeenten extra hulp geboden door tijdelijke ondersteuning van noodzakelijke kosten als deze door inkomensterugval niet meer betaald kunnen worden. Bijvoorbeeld zelfstandigen die veel van hun opdrachten zien verdwijnen of werknemers die vanwege quarantaine inkomsten mislopen. Het kabinet reserveert hiervoor in het eerste half jaar van 2021 € 130 miljoen en verwacht 1 februari 2021 klaar te zijn met de uitwerking met gemeenten.

Belastingmaatregelen

Het kabinet verlengt de periode dat ondernemers uitstel van belasting of een verlenging van het uitstel kunnen aanvragen tot 1 april 2021. Ondernemers die nog niet eerder uitstel of verlenging hebben aangevraagd, kunnen dit nu alsnog doen. Voor ondernemers die eerder dit jaar al verlenging hadden gekregen, geldt het uitstel nu automatisch tot 1 april 2021. Ook vijf andere belastingmaatregelen worden verlengd tot die datum, zoals het btw-nultarief op mondkapjes en het fiscaal mogelijk maken van de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen. Daarnaast treft het kabinet twee nieuwe maatregelen. Allereerst geldt tot 1 april 2021 een btw-tarief van 0% op COVID-19-vaccins en – testkits. Ten tweede stelt het kabinet de opslag voor voorraad- en aanpassingskosten horeca vrij van inkomsten- en vennootschapsbelasting.

Coronabanen

Het kabinet ondersteunt cruciale sectoren, zoals de zorg en het onderwijs, met tijdelijke coronabanen. Dat gebeurt door bestaande matching-initiatieven te steunen, en door mogelijk tijdelijk extra budget te geven aan deze sectoren. Het kabinet komt op zeer korte termijn met meer informatie.

Evenementensector

De zogenaamde seizoensmodule voor de evenementenbranche blijft ook in het eerste kwartaal van 2021 bestaan. Met deze module kunnen evenementenbedrijven waarvan de omzet sterk afhankelijk is van het seizoen, toch aanspraak maken op de TVL. Ook kan de sector in field labs gaan experimenteren met het veilig en verantwoord organiseren van een evenement. De evenementenbranche heeft hiertoe een plan ingediend en vanaf half januari kunnen zij aan de slag. Het kabinet overweegt om in het nieuwe jaar een field lab te starten voor cafés.

Vouchers reisbranche

De regering werkt samen met reisgarantiefondsen aan een zogenaamde ‘voucherkredietfaciliteit’. Reisorganisaties hebben vouchers uitgegeven ter compensatie van geboekte vakanties en pakketreizen die in 2020 niet door konden gaan. Met deze voucherkredietfaciliteit kunnen mensen de ontvangen vouchers verzilveren, ook als de reisorganisatie tijdelijk niet genoeg geld heeft. De contouren van dit plan zijn inmiddels verder uitgewerkt en het kabinet is in gesprek met brancheorganisaties en het garantiefonds SGR. De Europese Commissie zal zich ook nog over de uiteindelijke regeling buigen.

Ondernemers kunnen zich voor de kredietregelingen melden bij hun kredietverstrekker, bijvoorbeeld hun bank. De regeling tegemoetkoming loonkosten (NOW) loopt via het UWV en ondersteuning zelfstandige ondernemers (Tozo) via de eigen gemeente. Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) loopt via RVO. Voor belastingmaatregelen kunnen ondernemers terecht bij de Belastingdienst Zakelijk.

Bron: MvF, Min. SZW en Min EZK 9-12-2020


Nieuw: rapportageverplichting woon-werkverkeer

Gepubliceerd op
9 juli 2024
Fiscaal

Renteloze leningen tussen partners: wat u moet weten

Gepubliceerd op
8 juli 2024
Fiscaal

Mogelijk salarisgrens voor opnemen concurrentiebeding

Gepubliceerd op
8 juli 2024
Fiscaal