Actueel
Agro
Gepubliceerd op 2 november 2023

Kamer wil minder vleeskuikens per vierkante meter

Vlak voor de verkiezingen heeft de Tweede Kamer een reeks moties over dierenwelzijn behandeld. Een motie van de Partij voor de Dieren (PvdD) heeft potentieel grote gevolgen voor de intensieve veehouderij, aangezien de Tweede Kamer heeft ingestemd met een lagere bezettingsgraad voor vleeskuikens.

Volgens Europese regels mogen vleeskuikens maximaal 33 kilo per vierkante meter bezetten. Dat komt neer op ongeveer achttien vleeskuikens. Een uitzonderingsregeling staat onder bepaalde voorwaarden een hogere veebezetting toe, waarbij de bezetting maximaal 39 tot 42 kilo bedraagt.

PvdD-Kamerlid Eva Akerboom en D66‘er Tjeerd de Groot dienden een motie in waarin ze verzoeken om de maximale bezetting van 39 tot 42 kilo – 21 dieren per vierkante meter niet langer toe te staan. Het kabinet, vertegenwoordigd door minister Christianne van der Wal, die haar afwezige collega Piet Adema verving, ontraadde de motie. Niet zozeer vanwege de inhoud, maar meer vanwege het proces. “De gesprekken over het convenant dierwaardige veehouderij zijn momenteel gaande. De bezettingsgraad maakt daar deel van uit,” aldus Van der Wal. Ze wil daar niet op vooruitlopen.

Motie met steun aangenomen

De Tweede Kamer wil dit nadrukkelijk wel. De motie kreeg steun van D66, PVV, PvdA, SP, GroenLinks, ChristenUnie, Denk, Volt, Bij1 en Den Haan en werd aangenomen.

In Nederlandse supermarkten verkoopt men in het vleesschap alleen nog pluimveevlees met minimaal 1 ster van het Beter Leven Keurmerk van de Dierenbescherming. Hierbij mogen maximaal twaalf vleeskuikens per vierkante meter worden gehouden.

Motie uit december 2022

Ook een motie die in december 2022 werd ingediend door toenmalig Kamerlid Leonie Vestering van de PvdD en waarin de Kamer uitspreekt dat verdere groei van de eendenhouderij in Nederland onwenselijk is, kreeg de steun van een meerderheid van de Kamer toen deze recentelijk in stemming werd gebracht.

PvdD, PvdA, SP, GroenLinks, D66, ChristenUnie, PVV, Omtzigt, Bij1, Volt, Den Haan en Gündogan zijn allemaal voorstander van het stopzetten van de eendenhouderij in Nederland. Omdat het een zogeheten ‘spreekt-uit-motie’ is, hoeft het kabinet hier geen actie op te ondernemen.

Plan stoppen met import jonge kalveren

Eind september stemde de Tweede Kamer al in met een motie van de Partij voor de Dieren waarin de regering wordt verzocht om een plan te ontwikkelen om te stoppen met de import van jonge kalveren. Hierbij kreeg de PvdD steun van D66, PvdA, PvdD, CU, GL, SP, Omtzigt, Den Haan, BIJ1, Volt, PVV. Eerder had demissionair landbouwminister Piet Adema al aangegeven dat Nederland wil afstappen van langeafstandstransporten van vee, met name jonge dieren.

Beperkt overgangsrecht volstaat voor inkorting 30%-regeling

Gepubliceerd op
14 april 2024
Agro

Verzuimboete voor bereidwillige ondernemer niet gepast

Gepubliceerd op
10 april 2024
Agro

Regelgeving scheuren grasland

Gepubliceerd op
10 april 2024
Actueel
Agro