Actueel
Gepubliceerd op 10 juni 2024

Laatste kans op subsidie emissieloze bedrijfsauto

Dit jaar is het laatste jaar waarin je gebruik kunt maken van de Subsidieregeling Emissieloze bedrijfsauto’s (SEBA). Het aanvraagloket bij de RVO is op 23 april jl. opengegaan.Je kunt deze subsidie krijgen bij aankoop of financial lease van een nieuwe emissieloze bedrijfsauto. Het subsidiepercentage bedraagt 7% voor grote ondernemers, 10% voor middelgrote ondernemers en 12% voor kleine ondernemers (en non-profitinstellingen). Je kunt met de mkb-toets bepalen tot welke categorie jouw bedrijf behoort. Het percentage wordt toegepast op de netto catalogusprijs (voertuigcategorie N1) of de verkoopprijs zonder btw (voertuigcategorie N2 tot en met een gewicht van 4.250 kg). De uitstootvrije bedrijfsauto’s die kwalificeren voor deze subsidie vind je op de bedrijfsautolijst in de hiervoor genoemde link. De netto catalogusprijs (N1) of de verkoopprijs (N2) moet minimaal € 20.000 bedragen. Het subsidiebedrag is gemaximeerd op € 5.000 per bedrijfsauto.

Aanvragen

Je kunt de subsidie alleen aanvragen als de nieuwe bedrijfsauto nog niet op je naam staat in het RDW-kentekenregister. Overleg met de verkoper of dit mogelijk is. Je moet wel in het bezit zijn van een niet-bindende koop- of leaseovereenkomst. Vervolgens krijg je van de RVO een brief waarin staat dat je subsidie krijgt (de ‘verleningsbeschikking’). Daarna doe je in beginsel binnen twaalf maanden de aanvraag voor de subsidievaststelling. Mocht de levering vertraging oplopen, dan kun je een onderbouwd verzoek om uitstel indienen bij de RVO. Nadat de auto aan jou is geleverd en op kenteken staat, doe je bij de RVO de aanvraag voor uitbetaling van de subsidie.

Verplichtingen

De bedrijfsauto moet onafgebroken 3 jaar op je naam (als subsidieontvanger) staan. De RDW controleert periodiek of je aan deze eis voldoet. Bewaar daarom de koop- of financial leaseovereenkomst goed tot 3 jaar na de datum van de tenaamstelling van de bedrijfsauto. Verkoop je de bedrijfsauto binnen de 3-jaarstermijn, dan moet je dit bij de RVO melden en (mogelijk) een deel van de subsidie terugbetalen. 

Ook MIA

Je komt voor de aanschaf van nieuwe emissieloze bedrijfsauto’s – naast de subsidie – mogelijk ook in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA). Dat is het geval als je investeert in een elektrisch aangedreven voertuig dat op de Milieulijst staat (code E 3101). Zodra de overeenkomst definitief is gemaakt, vraag je de MIA binnen 3 maanden aan. De MIA komt niet in mindering op het subsidiebedrag. Maar let op, de subsidie vermindert wel de grondslag voor de MIA.

Tip

Ook voor een oplaadpunt kun je MIA claimen. 

Graag eens plussen en minnen over de mogelijkheden? Reken op telt®

Achteraf opgestelde kilometeradministratie voldoet niet

Gepubliceerd op
23 juni 2024

telt® Tafelvoetbaltoernooi

Gepubliceerd op
20 juni 2024
Nieuws

Forse stijging pachtnormen per 1 juli 2024

Gepubliceerd op
20 juni 2024