Actueel
Agro
Gepubliceerd op 27 augustus 2020

Leg afspraken goed vast bij verhuur mestopslag

Bij verhuur van mestopslag is het belangrijk de afspraken goed vast te leggen en te verzekeren dat de aan te voeren mest ook weer wordt afgevoerd. Dat blijkt uit een recente uitspraak van de rechter. Een landbouwer sprak begin in februari 2015 met een varkenshouder af dat deze voor korte tijd kosteloos mest mocht opslaan in de mestkelders van de landbouwer. In hoger beroep voor het gerechtshof stelden de erven van de landbouwer dat de varkenshouder meer mest in de kelders had gestort dan hij er weer had uitgehaald. In verband daarmee vorderden zij een vergoeding van bijna € 5.000 van de varkenshouder. Het hof oordeelde dat het aan de erven was om hun stelling te onderbouwen met feiten. Daarin slaagden ze niet. Ze konden geen indicatie geven hoeveel mest er in totaal was aangevoerd en hoeveel mest er weer was afgevoerd. Het hof bekrachtigde daarom het vonnis van de kantonrechter. De vordering werd afgewezen.

Mee-beregenen aardappelpercelen verboden

Gepubliceerd op
23 mei 2024
Agro

Kort na vijfjaarstermijn ontvangen verzoek niet-ontvankelijk

Gepubliceerd op
22 mei 2024
Agro

Schadevergoeding wegens concurrentie na verkoop is belast

Gepubliceerd op
21 mei 2024
Agro