Actueel
Agro
Gepubliceerd op 28 maart 2024

Let op verjaring PAS-schade

Op 29 mei 2019 verklaarde de Afdeling bestuursrecht­spraak van de Raad van State het Programma Aan­pak Stikstof (PAS) niet verbindend. Het PAS bood onvoldoende waarborgen voor natuurbehoud en -her­stel om op die basis toestemming te kunnen verlenen.

PAS-schadeloket

Afgelopen najaar heeft de overheid een PAS-schade­loket opgericht. PAS-melders met schade waar het Rijk aansprakelijk voor is, kunnen een schadeclaim indienen. Dat kan bijvoorbeeld gaan over schade die ontstaat wanneer er gehandhaafd wordt. Wanneer is er sprake van schade? Of er sprake is van schade die voor vergoeding in aanmerking komt, wordt als volgt beoordeeld:

  • Onrechtmatigheid: Als gevolg van de uitspraak van 29 mei 2019 staat vast dat het PAS onrechtmatig is;
  • Causaal verband en relativiteit: Er moet aangetoond worden dat de schade een rechtstreeks gevolg is van de PAS-regelgeving;
  • Bewijs: Diegene die stelt dat schade is ontstaan, moet het bewijs leveren en een goed onderbouwde vorde­ring indienen.

Verjaringstermijn

Een vordering tot vergoeding van schade verjaart na vijf jaar. Na deze termijn kan geen aanspraak meer gemaakt worden op een schadevergoeding op basis van een onrechtmatige daad. De datum van verjaren is 29 mei 2024, vijf jaar na de uitspraak van de Raad van State. Het advies is daarom om de overheid zo spoedig mogelijk aansprakelijk te stellen en de verja­ring te stuiten door de schade te melden bij het PAS-schadeloket. Nadat de rechten door deze stuiting zijn veilig gesteld, heeft men nog rustig de tijd om de schade vast te stellen en de uiteindelijke claim in te dienen.

telt® Tafelvoetbaltoernooi

Gepubliceerd op
20 juni 2024
Nieuws
Agro

Forse stijging pachtnormen per 1 juli 2024

Gepubliceerd op
20 juni 2024
Agro

Wederom uitstel startdatum eco-activiteit weiden melkkoeien

Gepubliceerd op
20 juni 2024
Agro