Nieuws
Gepubliceerd op 11 november 2020

Loket voor NOW 3 opent maandag 16 november

Loket voor NOW 3 opent maandag 16 november

Heeft uw bedrijf te maken met omzetverlies over de periode oktober tot en met december? Mogelijk komt u in aanmerking voor NOW 3. Werkgevers kunnen vanaf maandag 16 november hun aanvraag indienen voor de derde tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). U leest hier over de voorwaarden en de voorbereiding. Het UWV bereidt zich voor op duizenden aanvragen per dag. Het is nog even afwachten hoeveel werkgevers daadwerkelijk een aanvraag indienen. Voor het eerste steunpakket kwamen bijna 140.000 aanvragen binnen. Bij het tweede pakket waren dat er 63.000. Het loket van uitkeringsinstantie UWV is geopend tot 13 december; wacht daarom niet te lang. telt® helpt u graag met de voorbereiding en de aanvraag.

Afwijkende voorwaarden derde aanvraagperiode

Werkgevers met minimaal 20 procent omzetverlies over een periode van drie maanden komen in aanmerking voor een tegemoetkoming in de loonkosten. NOW 3 geldt voor de maanden oktober tot en met december 2020. De voorwaarden zijn deels gewijzigd ten opzichte van NOW 2, namelijk:

  • De tegemoetkoming in de loonkosten is, in plaats van 90 procent, nu maximaal 80 procent bij een omzetverlies van 100 procent en evenredig minder bij een lager omzetverlies.
  • De loonsom mag met 10 procent dalen zonder dat dit ten koste gaat van de definitieve tegemoetkoming.
  • De extra verlaging van de tegemoetkoming bij bedrijfseconomisch ontslag vervalt.
  • Werkgevers hebben een inspanningsplicht om werknemers bij ontslag te begeleiden naar ander werk. Dit is in plaats van de ontslagboete.

Voorbereiding

Maak een realistische inschatting van uw situatie. Dat is van belang met het oog op de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming. Wie minder omzetverlies heeft geleden dan opgegeven of te maken heeft met een dalende loonsom, kan worden geconfronteerd met een terugvordering. telt® helpt u graag bij het maken van een goede inschatting om dit te voorkomen.

Nieuw: rapportageverplichting woon-werkverkeer

Gepubliceerd op
9 juli 2024

Renteloze leningen tussen partners: wat u moet weten

Gepubliceerd op
8 juli 2024

Mogelijk salarisgrens voor opnemen concurrentiebeding

Gepubliceerd op
8 juli 2024