Gepubliceerd op 8 mei 2024

Minimumloon stijgt per 1 juli 2024 na indexatie

Sinds 1 januari 2024 heeft de invoering van de Wet invoering minimumuurloon de regels rondom het minimumloon veranderd. Werkgevers zijn nu verplicht om werknemers minstens het wettelijke minimumloon per uur te betalen. Er zijn geen minimumbedragen meer vastgesteld per dag, week of maand. Alleen het minimumloon per uur is nog relevant; in de tweede helft van 2024 bedraagt dat € 13,68.

Geen extra verhoging minimumloon

De extra verhoging van het minimumloon van 1,2 procent gaat niet door. In april stemde de Tweede Kamer voor het wetsvoorstel, maar in de Eerste Kamer was er geen meerderheid voor. Hoewel er geen extra verhoging komt, vindt er dus wel een indexatie van het minimumuurloon plaats.

Jongeren en BBL’ers

Werknemers onder de 21 jaar hebben recht op een percentage van het wettelijk minimumloon. Ook hierbij is het minimumuurloon sinds 1 januari 2024 het uitgangspunt. Daarbij gelden er lagere minimumbedragen voor werknemers van 18, 19 of 20 jaar die een arbeidsovereenkomst hebben in verband met een beroepsbegeleidende leerweg (BBL).

telt® Tafelvoetbaltoernooi

Gepubliceerd op
20 juni 2024
Nieuws

Forse stijging pachtnormen per 1 juli 2024

Gepubliceerd op
20 juni 2024

Wederom uitstel startdatum eco-activiteit weiden melkkoeien

Gepubliceerd op
20 juni 2024