Actueel
Fiscaal
Gepubliceerd op 11 mei 2022

Mogelijke afschaffing 30%-regeling leidt tot onrust

Zo’n 40 bedrijven, VNO-NCW, Techleap en tal van ondernemersorganisaties hebben de Tweede Kamer in een brief opgeroepen om de 30%-regeling in huidige vorm te behouden. Volgens de ondertekenaars zet dat de Nederlandse bedrijven van de toekomst (scale-ups) op achterstand en maakt Nederland onaantrekkelijker voor het technische talent dat we keihard nodig hebben.

Vanuit de Arbeidsinspectie komen geluiden dat de arbeidsmigratie moet stoppen, omdat alleen werkgevers en uitzendbureau’s ervan profiteren. Volgens VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijssen is met een krimpende beroepsbevolking arbeidsmigratie in de toekomst simpelweg onontkoombaar. Met alleen meer uren werken aantrekkelijker maken, meer mensen actief krijgen op de arbeidsmarkt en automatiseren redt Nederland het niet. Anders worden er te weinig huizen gebouwd en zijn er straks geen handen meer aan het bed bijvoorbeeld. Er moet bij arbeidsmigratie echter wel worden geleerd van onze fouten. Alle grote instituten als de OESO en ILO benadrukken de noodzaak van gericht migratiebeleid voor ons soort landen. Afgelopen maand kwam de EU met nieuwe plannen voor gerichte arbeidsmigratie van buiten de EU. Allerlei cowboys en malafide uitzendbureaus die mensen uitbuiten moeten keihard worden aangepakt. Daar zou de arbeidsinspectie wat Thijssen betreft harder aan moeten trekken en desnoods meer middelen voor moeten krijgen. Ook doet ze een beroep op alle nieuwe Colleges van B&W in het land om beter samen te werken met het lokale bedrijfsleven om arbeidsmigratie en de huisvesting in goede banen te leiden.

Het verder inperken van de 30%-regeling zou Nederlandse bedrijven op achterstand zetten. Voor veel scale-ups is de regeling cruciaal om talenten aan te kunnen trekken. Daar moet Nederland het van hebben voor de toekomstige duurzame economie en met een beperkt aanbod van specialistische technici. Het zou bovendien de zoveelste verslechtering van het vestigingsklimaat betekenen. Nederland speelt op het wereldtoneel op hoog niveau mee met tientallen innovatieve kampioenen. Nederland heeft zich ontwikkeld tot toonaangevende spelers, sterke start-ups en scale-ups en innovatieve groeiprojecten, velen met Europese of wereldwijde focus. Deze sterke positie van Nederland is zeker niet vanzelfsprekend. Talent is onontbeerlijk voor een ijzersterk innovatieklimaat en het realiseren van het verdienvermogen van morgen. De 30%-regeling is hiervoor een essentieel instrument, om internationaal talent naar Nederland te halen en voor langere tijd aan Nederland te binden. Tussen de 15 en 70% van de medewerkers van de bedrijven die de brief hebben ondertekend komen van buiten Nederland.

Bron: VNO-NCW 12-05-2022 en 06-05-2022

Nieuw: rapportageverplichting woon-werkverkeer

Gepubliceerd op
9 juli 2024
Fiscaal

Renteloze leningen tussen partners: wat u moet weten

Gepubliceerd op
8 juli 2024
Fiscaal

Mogelijk salarisgrens voor opnemen concurrentiebeding

Gepubliceerd op
8 juli 2024
Fiscaal