Actueel
Agro
Gepubliceerd op 3 juni 2021

Nieuwe perceelsgrenzen controleren

De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is de nieuwe digitale kaart van Nederland. Daarop staan de topografische grenzen van alle fysieke objecten, waaronder de grenzen van landbouwpercelen. RVO is bezig de percelen over te zetten naar het nieuwe systeem. Daarvoor worden de landbouwbedrijven eerst uitgenodigd om een zogenaamde BGT-check uit te voeren. In deze check kunnen de nieuwe perceelsgrenzen gecontroleerd worden en kunnen op en aanmerkingen doorgegeven worden. Deze worden ge­bruikt voor de vaststelling van de nieuwe grenzen. Veel agrarische bedrijven hebben de BGT-check vorig jaar al uitgevoerd, andere bedrijven ontvangen nog een uitnodiging. Hoewel niet verplicht, is het wel raadzaam de BGT-check uit te voeren om latere discussies te beperken. Na de definitieve vaststelling van de perceelsgrenzen door RVO moeten wijzigingen nog wel door de landbouwer ingetekend worden in Mijn Percelen.

Achteraf opgestelde kilometeradministratie voldoet niet

Gepubliceerd op
23 juni 2024
Agro

telt® Tafelvoetbaltoernooi

Gepubliceerd op
20 juni 2024
Nieuws
Agro

Forse stijging pachtnormen per 1 juli 2024

Gepubliceerd op
20 juni 2024
Agro