Nieuws
Gepubliceerd op 7 februari 2022

Nieuwe regering, nieuwe regels

Blog van teamleider Henk van Voorst, telt®

De verwachting is dat de komende jaren diverse wijzigingen op het gebied van fiscale regelgeving zullen plaatsvinden. Hieronder vindt u een overzicht van wijzigingen. Bepaalde zaken op korte termijn regelen, kan u financieel flink voordeel bieden. telt® denkt daarbij graag met u mee.

Te hoge spaartaks

Veel in het nieuws is momenteel de heffing in box 3, ook wel spaartaks genoemd. Bezwaren tegen deze heffing lopen al een aantal jaren, maar nu heeft de Hoge Raad op 24 december 2021 geoordeeld dat de heffing voor 2017 en 2018 in strijd is met het eigendomsrecht en het verbod op discriminatie. De Hoge Raad bepaalt dat het te belasten rendement niet hoger kan zijn dan het daadwerkelijke rendement. Met name het spaargeld heeft geen rendement, maar er staat wel een belastingheffing tegenover. Dit zal dus moeten worden gerepareerd. Het kabinet is op dit moment aan het beraadslagen hoe dit aan te pakken.

Afbouw zelfstandigenaftrek

Een ander punt is dat de zelfstandigenaftrek zal worden afgebouwd naar 1.200 euro in 2030. Dit is om het verschil tussen de zzp’er en loondienstverhouding te verkleinen.

Afschaffen inkomensmiddeling

Afschaffing middelingsregeling van inkomens in box 1 in 2023. Indien de inkomens in een tijdbestek van drie jaar sterk wisselen, is het mogelijk om middeling aan te vragen over de inkomens van drie jaar. Inkomensmiddeling houdt in dat de inkomens bij elkaar worden geteld en elk jaar een derde van het inkomen wordt belast voor een gelijkmatige belasting. Middelen is voor het laatst mogelijk voor de periode 2022-2024. De accountant van telt® bekijkt graag met u of het zinvol voor u is om hiervan gebruik te maken.

Versobering bedrijfsopvolgingsfaciliteit

Met betrekking tot de bedrijfsopvolgingsfaciliteit is de verwachting dat deze de komende jaren versoberd zal worden. Nu is er een grote vrijstelling in de inkomstenbelasting en schenk- en erfbelasting bij het doorschuiven van de onderneming van ouders naar kinderen. Het is daarom de overweging waard om het moment van doorschuiven naar voren te halen en zo de vrijstelling zeker te stellen. We zetten de voors en tegens graag met u op een rij om het financieel meest gunstige scenario te schetsen.

Toekomst jubelton

Ook wordt voorgesteld om de jubelton per 2024 af te schaffen. Deze eenmalige vrijstelling van ruim 106.000 euro is bedoeld voor de schenking van ouders aan kinderen voor de aankoop of verbetering van een woning of aflossen van de hypotheek. Voorwaarde is dat de leeftijd van de kinderen tussen 18 en 40 jaar moet zijn.

Overdrachtsbelasting

Het algemene tarief van de overdrachtsbelasting zal per 2023 worden verhoogd van 8 naar 9%.

Neem contact op met telt®

Al met al genoeg onderwerpen die een gesprek met uw adviseur noodzakelijk maken om nog zoveel mogelijk gebruik te maken van de genoemde regelingen. Wilt u meer weten? Neem gerust contact


Mee-beregenen aardappelpercelen verboden

Gepubliceerd op
23 mei 2024

Kort na vijfjaarstermijn ontvangen verzoek niet-ontvankelijk

Gepubliceerd op
22 mei 2024

Schadevergoeding wegens concurrentie na verkoop is belast

Gepubliceerd op
21 mei 2024