Actueel
Fiscaal
Gepubliceerd op 21 juni 2022

Opnieuw hogere loonafspraken

De in mei afgesproken loonsverhogingen zijn met een gemiddelde van 3,6% op nieuw hoger dan in de maand april. Door dit hoge gemiddelde is het gemiddelde van alle in 2022 gemaakte loonafspraken voor het eerst op 3% gekomen. Zo blijkt uit cijfers van AWVN.

Dit jaar werden in mei 26 nieuwe cao-akkoorden afgesproken. Dat is iets minder dan in andere jaren in deze maand. In totaal werden dit jaar 169 cao’s afgesloten voor 2,1 miljoen werknemers. Dit betekent dat voor 42% van alle in 2022 aflopende cao’s een nieuwe cao is afgesproken. Normaal is er in mei voor 35% van de cao’s een nieuwe cao.Het patroon in de maandgemiddelden van cao-afspraken blijft normaal: na gunstige economische berichten volgen stijgende loonafspraken met een vertraging van meestal tenminste een jaar. Dat de loonstijging iets sneller is ingezet, hangt waarschijnlijk samen met de zeer snelle omslag van economische groei in krimp en van krimp in groei in 2020 en 2021.

De huidige stijging van de lonen wordt ook versterkt door krapte op delen van de arbeidsmarkt. Hoewel het er naar uitziet dat die krapte voorlopig aanhoudt, wordt de daardoor veroorzaakte opwaartse druk op de lonen tegengewerkt door oplopende bedrijfskosten (onder meer energieprijzen), verslechterde economische voorspellingen en onzekere bedrijfseconomische vooruitzichten. Dat kan leiden tot een afvlakking van de loontrend.In zo’n 20% van de cao’s die in 2022 zijn afgesloten wordt een vast minimumbedrag afgesproken om de lonen te verhogen, naast de ‘gewone’ procentuele afspraken. Hierdoor gaan werknemers met een laag salaris er verhoudingsgewijs meer op vooruit. Volgens AWVN tonen werkgevers daarmee hun zorg voor de koopkrachtproblemen van de lagere inkomensgroepen, degenen die verhoudingsgewijs het hardst worden getroffen door de opgelopen inflatie.

Kerncijfers

Loonafspraken mei gemiddeld 3,6%

Loonafspraken 2022 gemiddeld 3,0%

Loonafspraken 2021 gemiddeld 2,1%

Aantal nieuwe cao-akkoorden in mei 2022: 26

Aantal aflopende cao’s in 2022: 397 voor 2,8 miljoen werknemers

Aantal vernieuwde cao’s die in 2022 ingaan: 169 voor 2,1 miljoen werknemers

Aantal openstaande cao’s op dit moment (expiratie in 2022): 228 voor 780.000 werknemers

Aantal openstaande cao’s op dit moment met expiratie in 2021: 55 cao’s (170.000 werknemers)

Bron: AWVN.nl 17-06-2022

telt® Tafelvoetbaltoernooi

Gepubliceerd op
20 juni 2024
Nieuws
Fiscaal

Forse stijging pachtnormen per 1 juli 2024

Gepubliceerd op
20 juni 2024
Fiscaal

Wederom uitstel startdatum eco-activiteit weiden melkkoeien

Gepubliceerd op
20 juni 2024
Fiscaal