Nieuws
Gepubliceerd op 31 juli 2023

Optimaliseer uw dividenduitkeringen

De dividendbelasting zal aanzienlijke veranderingen ondergaan, met het oog op het jaar 2024. Momenteel geldt een uniform tarief van 26,9% voor alle dividenduitkeringen. Echter, vanaf 2024 wordt deze regeling herzien en opgedeeld in twee verschillende tarieven.

Het nieuwe tariefplan omvat twee schijven. Allereerst zal het tarief van 24,5% gelden voor dividenduitkeringen tot € 67.000 (voor fiscale partners wordt dit bedrag verdubbeld naar € 134.000). Voor het bedrag boven deze grens geldt een hoger tarief van 31%.

Wat betekent dit voor u als investeerder of directeur-grootaandeelhouder (DGA)? Het kan u aanzienlijke besparingen opleveren als u van plan bent om een aanzienlijk dividend uit te keren. Als u bijvoorbeeld overweegt om een grote som geld uit uw onderneming te halen, kan het slim zijn om dit nog in 2023 te doen. Door gebruik te maken van het huidige uniforme tarief van 26,9%, kunt u mogelijk aanzienlijk minder belasting betalen dan wanneer u dit uitstelt naar 2024.

De introductie van de twee tariefschijven in 2024 is bedoeld om ondernemers te stimuleren hun winsten vaker in delen uit te keren, met gebruikmaking van het lagere tarief. Dit helpt belastinguitstel te verminderen en kan aantrekkelijk zijn voor investeerders en DGA’s die hun rendement willen optimaliseren.

Daarom kan het verstandig zijn om nu uw fiscale planning te heroverwegen en te bekijken of het uitkeren van dividend in 2023 voordelig voor u kan zijn.

Beperkt overgangsrecht volstaat voor inkorting 30%-regeling

Gepubliceerd op
14 april 2024

Verzuimboete voor bereidwillige ondernemer niet gepast

Gepubliceerd op
10 april 2024

Regelgeving scheuren grasland

Gepubliceerd op
10 april 2024
Actueel