Actueel
Agro
Gepubliceerd op 28 oktober 2021

Pas op bij verhuur gebouwen

Voor landbouwers die hun activiteiten hebben afgebouwd, is het vaak lastig een invulling te vinden voor de bedrijfsgebouwen. Het kan interessant zijn om de gebouwen te verhuren. Maar let wel op: het verhuren van gebouwen voor agrarisch gebruik valt onder de pachtwetgeving. Ongeacht welke ‘titel’ wordt gegeven aan de overeenkomst, zodra gebouwen (of grond) in gebruik worden gegeven ter uitoefening van landbouw en hiervoor een tegenprestatie (betaling) wordt bedongen, is er sprake van reguliere pacht. Dit kan door de gebruiker worden afgedwongen bij de rechter. De regels over reguliere pacht zijn dwingend recht, waarvan niet kan worden afgeweken ten nadele van de pachter. Dat betekent dat de duur van de overeenkomst zes jaar bedraagt en deze automatisch verlengd wordt.  

Aanpassing Gecombineerde opgave vanwege niet-productief bouwland

Gepubliceerd op
24 april 2024
Agro

Fiscus gaat lichtvaardig om met waarheid: € 80.000 PKV

Gepubliceerd op
22 april 2024
Agro

Geen belastingrente over periode na spontaan betalen aanslag

Gepubliceerd op
21 april 2024
Agro