Actueel
Agro
Gepubliceerd op 23 augustus 2022

Registratie gebruik diergeneesmiddelen

De eigenaren of houders van dieren die voedsel produceren, zijn verplicht een registratie bij te houden van alle diergeneesmiddelen die zij gebruiken bij hun dieren. Dit geldt sinds dit jaar ook voor de vrije diergeneesmiddelen. Bij voorschrijfplichtige diergeneesmiddelen moeten kopieën van het diergeneeskundig voorschrift van de dierenarts (visitebrief en logboekformulier) bewaard worden. Dit kan in een zogenaamd diergeneesmiddelenlogboek (elektronisch of op papier). Alle gegevens moeten minimaal vijf jaar bewaard worden. Verder blijft de verplichting om het antibioticagebruik te registreren in de databanken. De regels voor het bijhouden van de registratie gelden ook voor houders van paarden, behalve als:

  • Het paard niet geslacht wordt;
  • Diergeneesmiddelen zijn gebruikt die vanuit de cascade zijn toegestaan;
  • Deze middelen staan al in het paardenpaspoort.

telt® Tafelvoetbaltoernooi

Gepubliceerd op
20 juni 2024
Nieuws
Agro

Forse stijging pachtnormen per 1 juli 2024

Gepubliceerd op
20 juni 2024
Agro

Wederom uitstel startdatum eco-activiteit weiden melkkoeien

Gepubliceerd op
20 juni 2024
Agro