Actueel
Gepubliceerd op 22 oktober 2023

Relatief lage borg is snel zakelijk

Als een dga borg staat voor een bedrag dat laag is vergeleken met de winstprognoses, is al gauw sprake van een zakelijke borgstelling.

Een man is in 2014 statutair directeur en enig aandeelhouder van een bv die weer aandelen in verschillende (klein)dochtervennootschappen binnen een groep houdt. De groep van vennootschappen houdt zich bezig met het ontwikkelen en bouwen van hijskranen. Een bank heeft de groep in 2006 € 2 miljoen uitgeleend. Dit krediet is gebruikt om de bedrijfsuitoefening en een overname van een eerder afgesloten kredietfaciliteit bij een andere bank te financieren. De dga heeft zich voor € 150.000 borg gesteld. In 2011 en 2012 vinden verhogingen van de kredietlimiet plaats. Op 18 februari 2013 gaat de groep failliet en ruim een jaar later betaalt de dga € 60.000 aan de bank. Hij wil dit bedrag aftrekken als negatief resultaat uit overige werkzaamheden. Maar de Belastingdienst weigert deze aftrek, omdat de borgstelling niet zakelijk zou zijn. Het geschil belandt uiteindelijk voor Hof Amsterdam.

Groep was levensvatbaar Het hof verlangt van de inspecteur dat hij aannemelijk maakt dat de dga door borg te staan een risico heeft genomen dat een onafhankelijke derde niet zou hebben genomen als daar geen winstafhankelijke vergoeding tegenover stond. Volgens het hof is de inspecteur daarin niet geslaagd. In het kader van het verstrekken van het krediet is de levensvatbaarheid van de groep doorgelicht. Uit een rapport blijkt dat voor de volgende jaren een positieve winstverwachting heeft bestaan. De onderneming heeft ook voldoende buffer gehad voor tegenslag. Bovendien is het bedrag van de borgstelling gering ten opzichte van de omzet- en exploitatieprognose. Het hof oordeelt daarom dat de borgstelling zakelijk was. De dga mag daarom het afwaarderingsverlies aftrekken.

Bron: Hof Amsterdam 16-05-2023 (gepubl. 18-10-2023).

telt® Tafelvoetbaltoernooi

Gepubliceerd op
20 juni 2024
Nieuws

Forse stijging pachtnormen per 1 juli 2024

Gepubliceerd op
20 juni 2024

Wederom uitstel startdatum eco-activiteit weiden melkkoeien

Gepubliceerd op
20 juni 2024